Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------- - Намерени са 5059 думи от търсенето
бляскав - бляскава, бляскаво, мн. бляскави, прил.1. Който излъчва или отразява ярка светлина. Бляскави звезди.2. Блестящ (във 2 знач.). Бляс...
бляскам - бляскаш.Издавам или отразявам ярка светлина на интервали. От време на време бляскаха светкавици и осветяваха пътя.
бобонка - мн. бобонки.Диал. Плод на черница.
богаташ - мн. богаташи, м.Богат (в 1 знач.) човек; заможен, състоятелен човек.// прил. богаташки, богаташка, богаташко, мн. богаташки. Богат...
богатея - богатееш, мин. св. богатях, мин. прич. богатял, несв.Ставам все по-богат (в 1 знач.). Хората богатеят, а ние тъпчем на едно място.
бойница - мн. бойници, ж.Остар. Тесен отвор за стрелба в стена на средновековна кула или укрепление; амбразура.
болница - мн. болници.Заведение в което лекуват болни на легло.// прил. болничен, болнична, болнично, мн. болнични.
болярка - мн. болярки.Истор. Жена болярин.
ботаник - мн. ботаници.Специалист по ботаника.
ботушар - ботушарят, ботушаря, мн.ботушари.Човек, който изработва и/или поправя ботуши.
брантия - мн. брантии.1. Разг.Грубо. Развратна жена, курва.2. Остар. Стара мома или стара, изоставена жена.
братски - братска, братско, мн. братски.1. Който е свойствен на брат (в 1и 2 знач.).2. Прен. Близък, приятелски, родствен по дух.// нареч. б...
бригада - мн. бригади.1. В армията - войскова единица от няколко полка.2. Производствена група.3. Истор. Група от хора (студенти, ученици, с...
бродяга - мн. бродяги.Остар. Скитник.
брошура - мн. брошури.Неголяма книга с актуално полемично или агитационно съдържание.
бръквам - бръкваш, бръкна.Мушвам ръка или пъхам някакъв предмет. --бръквам се/ бръкна се.1. Диал. Мушвам се, влизам бързо в някое помещание....
бръмбар - мн. бръмбари, (два) бръмбара.Твърдокрило насекомо.// същ. умал. бръмбарче, мн. бръмбарчета.
бръмвам - бръмваш, бръмна.1. Започвам да бръмча изведнъж или с голяма сила.2. Прен. Разг. За множество от хора - започват да шушукат, да раз...
бръмкам - бръмкаш.Бръмча тихо, слабо.
бръсвам - бръсваш, бръсна.1. Бърша, чистя набързо или небрежно.2. Прен. Первам, закачам с удар.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: