Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------- - Намерени са 5059 думи от търсенето
кашлица - само ед. Изкарване на силна струя въздух от устата, придружено с характерен шум, причинено от заболяване на дихателните органи. Ця...
квадрат - мн. квадрати, (два) квадрата, м. 1. Правоъгълник с равни страни. Стаята е с форма на квадрат. 2. Квадратен метър като мярка за пов...
кваквам - квакваш, несв. и квакна, св. Квакам веднъж или няколко пъти по веднъж; изкваквам.
квартал - мн, квартали, (два) квартала, м. Обособена част от селище, както и населението и. Живея в отдалечен от центъра квартал. Новите ква...
квартет - мн. квартети, (два) квартета, м. 1. Спец. В музиката — музикално произведение за четирима изпълнители. 2. Спец. В музиката — инстр...
кебапче - мн. кебапчета, ср. Продълговато изделие от кайма с подправки, печено на скара. Атрибут на всеки пазар са скарите с кебапчета и апе...
кенарен - кенарена, кенарено, мн. кенарени, прил. Който има кенари. Кенарени ръкави.
килийка - мн. килийки, ж. 1. Малка килия. 2. Обикн. мн. Шестоъгълна клетка, елемент от восъчна пчелна пита. Пчелите напълват килийките с мед...
килимар - килимарят, килимаря, мн. килимари, м. Лице, което изработва килими.
кипарис - мн. кипариси, (два) кипариса, м. Вечнозелено топлолюбиво дърво с нарязани сочни листа и характерна корона с форма на пирамида.
кланица - мн. кланици, ж. 1. Специално място, оборудвано и предназначено за клане на добитък. Градската кланица. Чикагските кланици. 2. Прен...
кларнет - мн. кларнети, (два) кларнета, м. Дървен духов инструмент с форма на тръба и разширение в края и с клапани. Свиря на кларнет.
класика - само ед. Класически произведения. Класически роман. Класическа опера.
клепвам - клепваш, несв. и клепна, св. За уши — увисвам, отпускам се надолу. Ушите на магарето клепнаха. Куче с клепнали уши.
климакс - само ед. Климактериум.
клиника - мн. клиники, ж. 1. Специализирано болнично заведение, в което се води научна и учебна работа. Клиника за сърдечно-съдови заболяван...
клисура - мн. клисури, ж. Тесен планински проход, дефиле. Минавам през клисурата.
клюмвам - клюмваш, несв, и клюмна, св. 1. Какво. Отпускам надолу глава (при дрямка, заболяване, отчаяние). Клюмна глава и заспа веднага. 2. ...
ключица - мн. ключици, ж. Кост, която свързва раменната става с гръдната кост. Счупване на ключицата.
крайник - мн. крайници, (два) крайника, м. Крак у животните и крак или ръка у човека. • Горен крайник. Ръка. • Долен крайник. Крак.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: