Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------- - Намерени са 5059 думи от търсенето
залостя - залостиш, мин. св. залостих, мин. прич. залостил, св. — вж. залоствам.
залудея - залудееш, мин. св. залудях, мин. прич. залудял, св. — вж. залудявам.
залягам - залягаш, несв. и залегна, св. 1. Лягам плътно на земята, обикн. зад нещо, за да се прикрия или запазя (в бой, на война). 2. Прен. ...
замазка - само ед. 1. Слой, който се нанася и заглажда за заравняване, попълване на дупки, изолация (обикн. в строителството). На пода сложи...
замахам - замахаш, св. Започвам да махам. Излезе на балкона и замаха с ръка за довиждане.
замахна - замахнеш, мин. се. замахнах, мин. прич. замахнал, св. — вж. замахвам.
замацам - замацаш, св. — вж. замацвам.
заменям - заменяш, несв. и заменя, св. 1. Какво/ кого. Слагам, употребявам или вземам едно вместо друго. Заменям пердета с щори. Замени мъжа...
замерям - замеряш, несв. Замервам (в 1 и 2 знач.).
заместя - заместиш, мин. св. заместих, мин. прич. заместил, св. — вж. замествам.
заметна - заметнеш, мин. св. заметнах, мин. прич. заметнал, св. — вж. замятам.
замисля - замислиш, мин. св. замислих, мин. прич. замислил, св. — вж. замислям.
замисъл - мн. замисли, (два) замисъла, м. Идея, намерение, което се обмисля. Моят замисъл беше всичко да стане в началото на лятото.
замитам - замиташ, несв. и замета, св. Разг. 1. Какво. Мета в определена посока. Замети трохите към вратата. 2. Какво. Заличавам следи с мет...
заможен - заможна, заможно, мн. заможни, прил. Който е достатъчно богат, за да живее добре; осигурен.
заморен - заморена, заморено, мн. заморени, прил. Който диша учестено от умора.
замотая - замотаеш, мин. св. замотах, мин. прич. замотал, св. — вж. замотавам.
замразя - замразиш, мин. св. замразих, мин. прич. замразил, св. — вж. замразявам.
замрежа - замрежиш, мин. св. замрежих, мин. прич. замрежил, св. — вж. замрежвам.
замъгля - замъглиш, мин. св. замъглих, мин. прич. замъглил, св. — вж. замъглявам.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: