Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------- - Намерени са 5059 думи от търсенето
уйдисам - уйдисаш, св. — вж. уйдисвам.
уйдурма - мн. уйдурми, ж. Разг. Специално съчинена, измислена, натъкмена версия или машинация.
указвам - указваш, несв. и укажа, св.; какво. 1. Посочвам, показвам. В обявата са указали деня и часа на срещата. 2. Давам указания; обознач...
укрепна - укрепнеш, мин. св. укрепнах, мин. прич. укрепнал, св. — вж. укрепвам.
укривам - укриваш, несв. и укрия, св.; какво/кого. 1. Слагам на тайно място; скривам. Укривам крадени вещи. Укривам нелегални в дома си.2. Н...
улисвам - улисваш, несв. и улисам, св.; кого. Разг. Завладявам вниманието; разсейвам, отвличам. Приготовленията за пътуване ги улисаха. — ул...
улучвам - улучваш, несв. и улуча, св. 1. Какво/кого, в какво. При стрелба уцелвам, попадам в цел. Улучвам дърво. Улучвам заек. Улучи го в съ...
умервам - умерваш, несв. и умеря, св. Улучвам. Умерих центъра на кръга. Умерих хубаво време.
умириша - умиришеш, мин. св. умирисах, мин. прич. умирисал, св. — вж. умирисвам.
унищожа - унищожиш, мин. св. унищожих, мин. прич. унищожил, св. — вж. унищожавам.
упомена - упоменеш, мин. св. упоменах, мин. прич. упоменал, св. — вж. упоменавам.
упоявам - упояваш, несв. и упоя, св. 1. Кого/какво. Приспивам, замайвам (с упойка, наркотик и др). 2. Кого. Напивам, опиянявам (с алкохол). ...
упражня - упражниш, мин. св. упражних, мин. прич. упражнил, св. — вж. упражнявам.
упрекна - упрекнеш, мин. св. упрекнах, мин. прич. упрекнал, св. — вж. упреквам.
уреждам - уреждаш, несв. и уредя, св. 1. Какво. Слагам в ред; оправям, устройвам. Уреждам дом. Уреждам отногиенията със съпруга си. 2. Какво...
урна се - урнеш се, мин. св. урнах се, мин. прич. урнал се, св. — вж. урвам се.
уронвам - уронваш, несв. и уроня, св.; какво. Накърнявам, засягам. Уронвам престижа. — уронвам се/уроня се. Накърнявам се, засягам се.
усещане - мн. усещания, ср. 1. Спец. Психически процес на отразяване на свойства на предметите и явленията при непосредственото им въздейств...
усилвам - усилваш, несв. и усиля, св.; какво. Правя да стане по-силен, по-бърз, по-здрав. Усилвам скоростта си. Усилвам позициите. Усилвам с...
усмивка - мн. усмивки, ж. Гримаса на човек, при която се разтягат настрани устните и се показват зъбите в израз на радост, доволство, рядко ...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: