Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------- - Намерени са 5059 думи от търсенето
андезит - (фр. andesite по геогр. собств. Andes 'Анди', планини в Южна Америка + -ит)Минер. Вид тъмносива вулканична магмена скала...
андроид - (фр. androide от гр. androeides 'човекообразен')Техн. Автомат с човешки образ.// Прил. андроиден.
анемона - (лат. anemone от гр. anemone)Бот. Тревисто растение от сем. лютикови с красиви ярки цветове; съсънка. Anemone Pulsatilla.- морска ...
анимато - (ит. animato)Муз. Живо, въодушевено.
анимозо - (ит. animoso по лат. anima 'душа')Муз. Живо, динамично.
анопсия - (нлат. anopsia по ан- + гр. opsis 'зрение')Мед. Слабо зрение или невиждане.
Антанта - (фр. entente 'съглашение')Полит. Съюз, съглашение (през Първата световна война).
антидот - (нлат. antidota (remedia) по анти- + гр. dotos 'даден')Мед. Противоотрова.
антифон - (гр.antiphonos по анти-+ гр. phonos 'звук')Муз. Поредно пеене на солист и хор или на двете половини на хор, като си отго...
антозои - (нлат. anthozoa по гр. anthos 'цвете' + zoon 'животно')Зоол. Коралови полипи с формата на цветя.
антракс - (нлат. anthrax по гр. аnthrax 'въглен')Мед. Остра заразна болест но добитъка, която се предава и на човека; синя пъпка.
антраша - (фр. entrechat)Театр. Балетна стъпка с неколкократно удряне на краката в скок.
анюитет - (нем. Annuitat, фр. аnnuite по лат. annus 'година') Фин.1. Редовни годишни плащания за лихви и погашение на заем.2. Държ...
апатрид - (фр. apatride по а- + гр. patris, -idos 'отечество')Юр. Лице, което е изгубило граждански права в родината си и не е пол...
апокопа - (фр. apocope от гр. ароhope 'отсичане, премахване')Грам. Изпускане на един или няколко звука в края на думата.
апотема - (гр. apothema) Мат.1. Перпендикуляр, спуснат от центъра на правилен многоъгълник до една от неговите страни.2. Перпендикуляр, спус...
аптерий - (гр. apteros 'безкрил' по а- + pteron 'крило')Зоол. Безкрило насекомо.
арахнид - (фр. arachnide по гр. arachne 'паяк' + -ид)Зоол. Паякообразно насекомо.
ареопаг - (лат.areopagus от гр. Areiopagos по Areios 'Аресов' + pagos 'хълм')1. Ист. Върховен съд в древна Атина, който ...
Ариадна - (гр. собств. Ariadne)Мит. Дъщеря на критския цар Минос, която спасила митичния герой Тезей, като му дала кълбо, с помощта на чиято...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: