Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------- - Намерени са 5059 думи от търсенето
булимия - (нлат. bulimia)Мед. Болестно усещане на глад при някои неврологични и ендокринни заболявания.
всекиму - вж. всеки.
гнуслив - гнуслива, гнусливо, мн. гнусливи, прил.Който се гнуси от малко. Той е много гнуслив.// същ. гнусливост, гнусливостта, ж.
грубиян - мн. грубияни, м.Пренебр. Човек, който е груб в обноските си.// прил. грубиянски, грубиянска, грубиянско, мн. грубиянски.
гуменки - гуменка, ж.Леки плитки обувки, отдолу с гума, отгоре с плат.
гурелив - гурелива, гуреливо, мн. гуреливи, прил.Който има гурели. Гуреливо дете. Гуреливи очи.
дупчест - дупчеста, дупчесто, мн. дупчести, прил. По който има дупки, който е с дупки или шупли. Дупчеста материя. Дупчест козунак. Дупчеста...
двукрил - двукрила, двукрило, мн. двукрили, прил. 1. Който е с две крила. Двукрил гардероб. 2. Спец. В зоологията. За насекомо — който има д...
двучлен - мн. двучлени, (два) двучлена, м. Спец. В математиката — алгебричен израз, който е сума или разлика от едночлени; бином.
дежурен - дежурна, дежурно, мн. дежурни, прил. 1. Който изпълнява дежурство. Дежурен ученик. Дежурен магазин. 2. Който е свързан с дежурство...
делувий - делувият, делувия, само ед., м. Земни пластове, които са наносни или утаечни, донесени от водата при дъждове или от свличания по п...
джумбуш - само ед. Разг. Веселба, забава; майтап.
дифузия - мн. дифузни, ж. Проникване на едно вещество в друго до пълното им изравняване по концентрация. Дифузия на газове. // прил. дифузен...
друмник - мн. друмници, м. Човек, който е по друмовете; пътник.
дум-дум - междум. За наподобяване на звуци от изстрели, тропане и др.
дундест - дундеста, дундесто, мн. дундести, прил. Който е с възпълно, обемисто тяло. Дундесто дете. Дундеста жена.
дуплекс - само ед. 1. Начин за телеграфно свързване по една жица едновременно в две посоки. 2. За телефон — една линия с два телефонни поста...
душевен - душевна, душевно, мн. душевни, прил. Който се отнася до вътрешния свят на човека, до неговата душа. Душевно спокойствие. Душевна б...
екскурс - мн. екскурси, (два) екскурса, м. Отклонение от главната тема за разглеждане на страничен въпрос в устно или писмено изказване.
емулсия - мн. емулсии, ж. Спец. 1. Течност, наситена с неразтворени капки от друга течност. 2. Светлочувствителен слой на фотолентите и фото...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: