Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------- - Намерени са 5059 думи от търсенето
бърборя - бърбориш, бърборих, бърборил.1. Бъбря.2. Говоря несериозни, несъществени неща; неща, които няма да станат.
бърнест - бърнеста, бърнесто, мн. бърнести.Който е с големи, дебели бърни.
възлест - възлеста, възлесто, мн. възлести, прил.Който има възли, покрит с възли.
възродя - възродиш, мин. св. възродих, мин. прич. възродил, св.- вж. възраждам.
вглъбен - вглъбена, вглъбено, мн. вглъбени.Съсредоточен, вдълбочен, задълбочен.// нареч. вглъбено.
всякъде - нареч.Остар. Навсякъде.
втвърдя - втвърдиш, мин. св. втвърдих, мин. прич. втвърдил, св.— вж. втвърдявам.
въдворя - въдвориш, мин. св. въдворих, мин. прич. въдворил, св.— вж. въдворявам.
възбудя - възбудиш, мин. св. възбудих, мин.прич. възбудил, св.— вж. възбуждам.
възвися - възвисиш, мин. св. възвисих, мин. прич. възвисил.— вж. възвисявам.
възглед - мн. възгледи, (два) възгледа, м.Изградено становище, мнение; гледище, съждение. Научни възгледи.
възклик - мн. възклици. (два) възклика, м.Възглас, вик.
възлюбя - възлюбиш, мин. св. възлюбих, мин. прич. възлюбил, св.— вж. възлюбвам.
възмутя - възмутиш, мин. се. възмутих, мин. прич. възмутил, св.— еж. възмущавам.
възторг - мн. възторзи, м.1. Само ед. Висок подем на чувствата; възхищение. Във възторг съм от нейната музика. Изпадам във възторг.2. Обикн....
възхитя - възхитиш, мин. св. възхитих, мин. прич. въхитил, св.— вж. възхищавам.
вълнест - вълнеста, вълнесто, мн. вълнести, прил.Който обилно е покрит с вълна, косми.
вълнист - вълниста, вълнисто, мн. вълнисти, прил.Който е на вълни; вълнообразен.
въпреки - предлог.За означаване на противодействащо обстоятелство. Въпреки неприятностите той не губеше настроението си.• Въпреки че. Съюз. ...
ведизъм - (фр. vedisme по санскр. veda)Най-старата религиозна система на Индия, основана на свещените книги Веди.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: