Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------- - Намерени са 5059 думи от търсенето
чепкало - мн. чепкала, ср. Приспособление, подобно на гребен с железни зъбци, на което се чепкат вълна или парцали.
черкова - мн. черкови, ж. Диал. Черква.
черница - мн. черници, ж. Дърво със ситни меки плодове и изрязани листа, които се използват за храна на копринената буба. //прил. черничен.
чернова - мн. чернови, ж. Неокончателен вариант на текст.
чернота - само ед. Признак на черен (в 1 знач.).
чертица - мн. чертици, ж. 1. Малка черта. 2. Препинателен знак тире. • Съединителна чертица. Спец. Знак за графично оформление на сложни дум...
черупка - мн. черупки, ж. Външна твърда обвивка на плод, яйце или на някои животни. Мидена черупка. • Свивам се в черупката си. Разг. 1. Не ...
чествам - честваш, несв.; какво/кого. Отбелязвам с тържество някакво събитие; устройвам празненство.
честота - мн. честоти, ж. 1. Качество на чест. Посещенията й се редуваха с различна честота. 2. Величина, която показва число на повторение ...
чирикам - чирикаш, несв. За птица — издавам висок звук; цвъртя, чуруликам.
чистота - само ед. Качество на чист.
читалня - мн. читални, ж. Помещение в библиотека, предназначено за четене. Университетски читалня. Читалня за специализирана литература.
читанка - мн. читанки, ж. 1. Учебник в началните класове с избрани текстове за обучение в четене. 2. Прен. Жарг. Ученик, който много чете: з...
читател - читателят, читателя, мн. читатели, м. 1. Човек, който чете напечатано произведение. Вестникът помества писма на читатели. Брой по ...
чоглаво - нареч. Разг. Неприятно, неудобно. Чоглаво ми е.
чубрица - само ед. Градинско растение със ситни продълговати листа и приятен аромат, което се използва като подправка.
чудачка - мн. чудачки. Странна жена, особнячка.
чужбина - само ед. Страните извън родината; странство, чужди земи. Ходя по чужбина.
чуждица - мн. чуждици, ж. Ненужно заета дума от чужд език, която има съответствие в родния.
шивалня - мн. шивални, ж. Шивачница към учреждение, заведение и др.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: