Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------- - Намерени са 5059 думи от търсенето
натроша - натрошиш, мин. св. натроших, мин. прич. натрошил, св. — вж. натрошавам.
находка - мн. находки, ж. 1. Нещо намерено. Исторически находки. 2. Прен. Нещо много подходящо, сполучливо. Главният герой в романа е интере...
начесто - нареч. Нагъсто, в малки интервали от време или място. Склонът беше много стръмен и трябваше начесто да спират.
неведом - неведома, неведомо, мн. неведоми, прил. Остар. 1. Незнаен, неизвестен. Неведоми пътища. 2. Тайнствен; неразбираем. Неведоми сили г...
неволно - нареч. Несъзнателно, без да искам, неумишлено. Неволно съборих вазата.
невроза - мн. неврози, ж. Нервно-психическо заболяване, свързано с разстройство на централната нервна система, но без изменения в нервната т...
негоден - негодна, негодно, мн. негодни, прил. Който не може да се използва или не работи; лош, развален, некачествен. Негодни продукти. Нег...
негодяй - негодяят, негодяя, мн. негодяи, м. Негодник (в 1 знач.).
неголям - неголяма, неголямо, мн. неголеми, прил. Който няма големи размери; ограничен по размери, брой, време. Неголяма стая. Неголяма сума...
негроид - мн. негроиди, м. Човек, който принадлежи към черната раса: с тъмна кожа, къдрави коси, широк нос и др. // прил. негроиден, негроид...
недобор - само ед. Непостъпили в касата или хазната плащания от данъци, дългове, кредити и др.
недобре - нареч. 1. Лошо, зле. Чувствам се недобре. 2. Слабо, недостатъчно, непълно. Недобре прикрита омраза.
недопят - недопята, недопято, мн. недопети, прил. Който не е изпят докрай. Недопята песен.
недотам - нареч. Не толкова, в по-малка степен. Задачата е недотам трудна.
немного - нареч. В неголямо количество; малко, леко. Немного на брой.
немотия - само ед. 1. Бедност, сиромашия. 2. Прен. Част от населението, която живее в бедност.
немощен - немощна, немощно, мн. немощни, прил. Слаб, болнав. Немощна старица.
нерядко - нареч. В малки промеждутъци от време, често. Нерядко посещавам братовчедите си.
несгода - мн. несгоди, ж. Неволя, трудност, неудобство. Търпя несгоди и лишения.
несетно - нареч. Диал. Неусетно.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: