Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------- - Намерени са 5059 думи от търсенето
присмех - само ед. Насмешка, подигравка.
приятел - приятелят, приятеля, мн. приятели, м. 1. Близък познат, с когото се поддържат дружески взаимоотношения. 2. Вярно и предано съществ...
приятен - приятна, приятно, мн. приятни, прил. 1. Който доставя удоволствие. Приятен разговор. 2. Привлекателен, мил, симпатичен. Приятен чо...
ревизия - мн. ревизии, ж. 1. Проверка, преглед на работата на учреждение или на отделно лице с цел да се установи законосъобразността, прав...
рейтинг - само ед. 1. Ранг, категория. 2. Оценка. 3. Репутация, реноме. 4. Брой на привърженици, слушатели, зрители като критерий за поп...
рентиер - мн. рентиери, м. Човек, който се издържа от рента. // прил. рентиерски, рентиерска, рентиерско, мн. рентиерски.
ребрест - ребреста, ребресто, мн. ребрести, прил. Който има големи, ярко очертани ребра.
реквием - мн. реквиеми, (два) реквиема, м. 1. В католицизма — траурна заупокойна служба. 2. В музиката — траурно произведение, изпълнявано о...
релефен - релефна, релефно, мн. релефни, прил. 1. Изпъкнал, издаден. Релефна картина. 2. Прен. Отчетлив, ясен, точен, изразителен.
религия - мн. религии, ж. Мироглед и поведение, основани върху вярата в нещо свръхестествено, в божествени сили; вероизповедание.
рентген - обикн. ед. Апарат за проникване в непрозрачни предмети (обикн. в човешкото тяло за преглед или за лечение) с помощта на специални ...
респект - само ед. Уважение, почит, почитание, страхопочитание. Обръщам се с респект към някого. Внушавам респект.
рефлекс - мн. рефлекси, (два) рефлекса, м. 1. Непреднамерено реагиране на организма в отговор на външно влияние при участие на централната н...
рецесия - само ед. 1. Период на временно спадане на производството, увеличаване на безработицата и др. в резултат на продължителна инфлация;...
рецидив - мн. рецидиви, (два) рецидива, м. 1. Повторение на явление. 2. Повторение на еднотипни престъпления от един и същи човек. 3. Възвръ...
решение - мн. решения, ср. 1. Само ед. Решаване. Решението е трудно. 2. Заключение, извод от нещо. Не стигнахме до конкретно решение. 3. Пос...
рибешки - рибешка, рибешко, мн. рибешки, прил. Който е като на риба. Рибешка миризма.
свещник - мн. свещници, (два) свещника, м. Метална, дървена, порцеланова поставка за една или няколко свещи. Поставям свещта на свещника. Ср...
сетя се - сетиш се, мин. св. сетих се, мин. прич. сетил се, св. - вж. сещам се.
сменяем - сменяема, сменяемо, мн. сменяеми, прил. За машинна част, детайл - който може да се сменя, да се заменя с нов.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: