Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------- - Намерени са 5059 думи от търсенето
отвърна - отвърнеш, мин. св. отвърнах, мин. прич. отвърнал, св. — вж. отвръщам.
отвътре - нареч. 1. От вътрешната страна. Отвътре къщата е подредена, чиста. 2. От вътрешността на нещо. Отвътре излезе сестра му.
отгъвам - отгъваш, несв. и отгъна, св.; какво. 1. Изпъвам, изравнявам загъната част. Трябва да отгънеш полата, за да я отпусна. 2. Разгъвам,...
отдъхна - отдъхнеш, мин. св. отдъхнах, мин. прич. отдъхнал, св. — вж. отдъхвам.
отломък - мн. отломъци, (два) отломъка, м. Отломка.
отмъкна - отмъкнеш, мин. св. отмъкнах, мин. прич. отмъкнал, св. — вж. отмъквам.
отмъстя - отмъстиш, мин. св. отмъстих, мин. прич. отмъстил, св. — вж. отмъщавам.
отпадък - мн. отпадъци, (два) отпадъка, м. Ненужен остатък от нещо. Битови отпадъци.
отрасъл - мн. отрасли, (два) отрасъла, м. Отделна област, дял от дейност, производство, наука. Селскостопански отрасъл. // прил. отраслов, о...
отрязък - мн. отрязъци, (два) отрязъка, м. 1. Неголяма отрязана част от нещо. 2. Част от документ, която остава у подателя или плащащия; тал...
оттатък - нареч. 1. От другата страна, на срещуположната страна. Оттатък е Румъния. 2. В съседно помещение. Майка ти е оттатък.
оттенък - мн. оттенъци, (два) оттенъка, м. Отсянка, нюанс.
отъмвам - отъмваш, несв. и отъмна, св.; кого/какво. Диал. Отнемам, изтръгвам, измъквам. Едва отъмнах заека от кучетата.
отъркам - отъркаш, св. — вж. отърквам.
оцъклям - оцъкляш, несв. и оцъкля, св. Разг. Придавам студен блясък. — оцъклям се/оцъкля се. 1. Стоя с широко отворени очи; опулвам се. 2. Г...
ошътвам - ошътваш, несв. Ошетвам.
ощърбея - ощърбееш, мин. св. ощърбях, мин. прич. ощърбял, св. — вж. ощърбявам.
плъзгам - плъзгаш, несв.; какво. Движа нещо по равна повърхност, без да го отделям от нея. Плъзгам ръката си по масата. - плъзгам се. 1. Дви...
плътски - плътска, плътско, мн. плътски, прил. Който се отнася до плътта; телесен, чувствен. Плътски желания.
повърна - повърнеш, мин. св. повърнах, мин. прич. повърнал, св. - вж. повръщам.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: