Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------- - Намерени са 5059 думи от търсенето
колесен - колесна, колесно, мн. колесни, прил. Който се движи чрез колела (в 1 знач.). Колесен трактор.
колибар - колибарят, колибаря, мн. колибари, м. Пренебр. Човек, който е живял или живее в колиба.
колибри - само мн. Най-дребните птици с големина колкото едро насекомо и с дълги човки, които живеят в Южна Америка.
колизия - мн. колизии, ж. Сблъсък на противоположни сили, конфликт.
количка - мн. колички, ж. 1. Малка кола с две или четири колелета, която се дърпа или се тика с ръце. Количка за багаж. Бебешка количка. Инв...
колкото - относ. мест. Като съюз. За въвеждане на подчинено изречение при характеристика на количество или степен на предмети/ признаци от г...
коловоз - мн. коловози, (два) коловоза, м. 1. Успоредни дълбоки следи, направени от колела на превозни средства върху мек път или сняг. 2. Ж...
колония - мн. колонии, ж. 1. Страна или територия, лишена от държавна самостоятелност и експлоатирана от силно развита държава. Ограбвам кол...
колорит - само ед. 1. Спец. В изобразителното изкуство — съчетание на цветове в картина за постигане на емоционален ефект. Ярък колорит. Жив...
колосам - колосаш, св. — вж. колосвам.
колофон - само ед. Твърдо светложълто вещество, което се добива от смола на иглолистни дървета и служи за натриване лъковете на струнни инст...
колцина - въпр. мест. Остар. При питане за брой на лица; колко души.
команда - мн. команди, ж. 1. Във войската или в спортното обучение — кратка устна заповед по образец. Даде команда "Наляво". Изпъл...
комбайн - мн. комбайни, (два) комбайна, м. 1. Машина, която жъне и вършее едновременно. 2. Сложен уред или устройство, предназначени за мног...
комедия - мн. комедии, ж. 1. Спец. Драматическо произведение със смешен сюжет, както и представянето му на сцена. Комедиите на Шекспир. 2. П...
комедон - мн. комедони, (два) комедона, м. Спец. В медицината — мастно образувание по повърхността на кожата с вид на черна точка, което се ...
комисия - мн. комисии, ж. Група лица, назначени или избрани с определена задача. Наборна комисия. Комисия за контрол. Изборна комисия.
комитет - мн. комитети, (два) комитета, м. 1. Изборен орган за ръководене на някаква дейност. Стачен комитет. 2. Спец. Държавно учреждение з...
комичен - комична, комично, мн. комични, прил. 1. Който се отнася до комедия. Комичен сюжет. Комична роля. Комично изпълнение. 2. Който е см...
комичка - мн, комички, ж. Жена комик.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: