Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------- - Намерени са 5059 думи от търсенето
струвам - струваш, несв. 1. Имам парична стойност, цена. Хлябът струва десет лева. 2. На кого. Отнемам много сили, време и др. Тази работа м...
стругар - стругарят, стругаря, мн. стругари, м. Работник на струг. // прил. стругарски, стругарска, стругарско, мн. стругарски. // същ. стру...
стружка - мн. стружки, ж. Спираловидна дървена или метална стърготина, отделена със струг.
ступвам - ступваш, несв. и ступам, св.; кого. Наплясквам, набивам набързо. Ступаха го и избягаха.
сукалче - мн. сукалчета, ср. 1. Дете, което още суче. 2. Малко животно, което още суче.
сумарен - сумарна, сумарно, мн. сумарни, прил. 1. Който е получен при събиране. Сумарна величина. 2. Обобщен, без подробности, сбит, кратък....
сумирам - сумираш, несв. и св.; какво. 1. Спец. В математиката — извършвам действието събиране. 2. Обобщавам. Сумирам всички данни.
сурогат - мн. сурогати, (два) сурогата, м. 1. Продукт, който е непълноценен заместител на друг продукт. 2. Прен. Пренебр. Непълноценен замес...
схватка - мн. схватки, ж. 1. Стълкновение по време на бой, сражение или състезание. 2. Прен. Остър спор. Словесна схватка.
схващам - схващаш, несв. и схвана, св. 1. Какво. Възприемам правилно, разбирам това, което се говори. Трябва да схванеш същността на урока. ...
схрупам - схрупаш, св. — вж. схрупвам.
сцепвам - сцепваш, несв. и сцепя, св.; какво. 1. Правя цепка; скъсвам, раздирам. Сцепих роклята си. 2. Разделям на късове чрез цепене; разси...
счупвам - счупваш, несв. и счупя, св.; какво. С чупене разделям на части. Счупих една чиния. Счупих си ръката. // същ. счупване, мн. счупван...
тиранти - само мн. Специални презрамки от широк ластик със закопчалки за придържане на панталони. Слагам си тиранти. Ходя с тиранти.
тласкам - тласкаш, несв. 1. Какво/кого. Бутам, блъскам, лашкам (като отмествам или задвижвам). Вятърът тласка лодката. Множеството го тласка...
товарен - товарна, товарно, мн. товарни, прил. Който е предназначен за пренасяне на товари (не на хора). Товарен влак. Товарен кораб. Товарн...
топирам - топираш, несв. и св.; какво. Реша коса в посока към главата, за да стои бухнала. - топирам се. Разг. Топирам косата си. // прил. т...
трапеза - мн. трапези, ж. 1. Остар. Маса, софра, на която се яде. 2. Маса с наредено ядене, обикн. богато. Слагам трапеза. Вдигам трапеза. К...
трогвам - трогваш, несв. и трогна, св.; кого. Извиквам вълнение, умиление; разчувствам, разнежвам. Мъката - го трогна. Песента трогна душата...
таблица - мн. таблици, ж. Списък от цифрови или други данни, които са разположени по колонки или в графи. Таблица за умножение.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: