Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------- - Намерени са 5059 думи от търсенето
забрава - само ед. 1. Забравяне. Имената им потънаха в забрава. 2. Прен. Унес. Тя го гледаше в забрава.
забравя - забравиш, мин. св. забравих, мин. прич. забравил, св. — вж. забравям.
забрадя - забрадиш, мин. св. забрадих, мин. прич. забрадил, св. — вж. забраждам.
забрана - мн. забрани, ж. Забраняване. Има забрана за носене на оръжие.
забраня - забраниш, мин. св. забраних, мин. прич. забранил, св. — вж. забранявам.
забродя - забродиш, мин. св. забродих, мин. прич. забродил, св.— вж. забродвам.
забруля - забрулиш, мин. св. забрулих, мин. прич. забрулил, св. — вж. забрулвам.
забулен - забулена, забулено, мн. забулени, прил. 1. Който е с було или с голяма кърпа на главата. 2. Прен. Тайнствен, загадъчен.
забулям - забуляш, несв. Забулвам.
забутам - забуташ, св. — вж. забутвам.
забутан - забутана, забутано, мн. забутани, прил. 1. Който се намира в отдалечено, затънтено място. Забутано село. 2. Който е изгубен, скрит...
забърша - забършеш, мин. св. забърсах, мин. прич. забърсал, св. — вж. забърсвам.
забягна - забегнеш, мин. св. забягнах, мин. прич. забягнал, св. — вж. забягвам.
завален - завадена, завадено, мн. завалени, прил. За език, говор — неправилен, с чужд акцент. Говори завален български език.
завалия - неизм., мн. завалии, прил. Достоен за съжаление, нещастен, горък. Той, завалията, е много болен.
завардя - завардиш, мин. св. завардих, мин. прич. завардил, св. — вж. завардвам.
заварен - заварена, заварено, мн. заварени, прил. Дете на мъжа от предишен брак по отношение на новата му жена. Тя има заварена дъщеря. • За...
заварка - мн. заварки, ж. 1. Заваряване, спояване на метални части. Правя заварка. 2. Мястото, където са заварени две метални части. Заварка...
заверка - мн. заверки, ж. Заверяване. Заверка на документ.
заветен - заветна, заветно, мн. заветни, прил. 1. Оставен като завет. Заветни думи. 2. Съкровен, свято пазен. скъп. Заветни мечти. 3. Дълго ...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: