Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------- - Намерени са 5059 думи от търсенето
призван - призвана, призвано, мн. призвани, прил. Който има качества и способности да върши нещо. Той е призван за учител.
признак - мн. признаци, (два) признака, м. Качество, свойство, по които един обект се различава от друг и може да бъде разпознат; белег, зна...
признат - призната, признато, мн. признати, прил. Възприет и утвърден от обществото като положителен. Признат политик.
призная - признаеш, мин. св. признах, мин. прич. признал, св. — вж. признавам.
призова - призовеш, мин. св. призовах, мин. прич. призовал, св. — вж. призовавам.
призрак - мн. призраци, (два) призрака, м. Образ на мъртвец или др., който ни се привижда; привидение, фантом. В замъка има призраци.
приканя - приканиш, мин. св. приканих, мин. прич. приканил, св. — вж. приканвам.
приклад - мн. приклади, (два) приклада, м. Задна широка част на пушка.
прикова - приковеш, мин. св. приковах, мин. прич. приковал, св. — вж. приковавам.
прилика - мн. прилики, ж. Сходство, близост по външен вид или по някакви вътрешни качества, свойства и др. Търся приликите.
приложа - приложиш, мин. св. приложих, мин. прич. приложил, св. — вж. прилагам.
примамя - примамиш, мин. св. примамих, мин. прич. примамил, св. — вж. примамвам.
примижа - примижиш, мин. св. примижах, мин. прич. примижал, св. — вж. примижавам.
принадя - принадиш, мин. св. принадих, мин. прич. принадил, св. — вж. принаждам.
принеса - принесеш, мин. св. принесох, мин. прич. принесъл, св. — вж. принасям.
принуда - само ед. Принуждаване. Гладувам по принуда.
припаля - припалиш, мин. св. припалих, мин. прич. припалил, св. — вж. припалвам.
припаси - само мн. Запас от хранителни продукти и/или оръжие.
припвам - припваш, несв. и припна, св. Започвам да припкам.
припека - припечеш, мин. св. припекох, мин. прич. припекъл, св. — вж. припичам.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: