Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

man - Намерени са 219 думи от търсенето
аман - За изразяване на досада, отегчение, раздразнение.
оман - само ед. Едро тревисто растение с широки листа и жълти цветове.
мана - само ед. Заболяване по лозята поради обилни изпарения след дъжд. Брашнеста мана.
манш - маншът, манша, мн. маншове, (два) манша, м. Отделна самостоятелна част от спортна игра. Победител в първия манш.
думан - само ед. Диал. 1. Мъгла. 2. Дим, пушек, прах.
заман - неизм. • Аман заман. Милост, молба за пощада, за помощ. • Зор заман. Усилно, тежко време. Ще отделя тези пари за зор заман.
манго - мн. манговци, м. Пренебрежително шеговито название на циганин.
манто - мн. манта, ср. Горна дамска дреха, дълга, с широки ръкави.
имане - мн. иманета, ср. Разг. 1. Имущество, ценности, богатство, които са притежание на някого. Беден съм, нямам имане. Искала да се ожен...
лиман - мн. лимани, (два) лимана, м. 1. Залято от морето устие на река. 2. Солено езеро, близо до море, обикн. богато на лечебна кал.
мания - мн. мании, ж. 1. Болестно психическо състояние, свързано с поява на натрапчива идея. 2. Прен. Силно влечение, прекомерна страст ...
манаф - мн. манафи, м. 1, Малоазиатски турчин. 2. Пренебр. Турчин или азиатец изобщо. 3. Сексуалноизвратен човек — активен педераст.// при...
манеж - мн. манежи, (два) манежа, м. 1. Заградена площадка за конна езда. 2. Циркова арена.
манна - само ед. 1. Храната, която според Библията паднала от небето, за да се нахранят евреите. 2. Прен. Неочаквана благодат.
манту - само ед. Спец. Кожна проба за установяване на туберкулозна зараза.
роман - мн. романи, (два) романа, м. 1. Прозаично художествено произведение с голям обем, богато съдържание и много герои. 2. Прен. Остар....
таман - нареч. Разг. Тъкмо. Таман да отвори и се спря.
шаман - мн. шамани, м. Религиозен водач - жрец и магьосник у някои примитивни племена.
Ариман - (от перс. собств. Ahriman)1. Мит. Древноперсийско божество, олицетворение на злото.2. Прен. Злото начало.
атаман - (рус. атаман от тюрк.)1. Казашки главатар или началник.2. Главатар на белогвардейски отреди в Украйна, Средна Азия и Сибир през гр...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: