Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

stano - Намерени са 15 думи от търсенето
установя - установиш, мин. св. установих, мин. прич. установил, св. — вж. установявам.
постановя - постановиш, мин. св. постанових, мин. прич. постановил, св. — вж. постановявам.
становище - мн. становища, ср. Разбиране на определен проблем; мнение, схващане, гледище, позиция, възглед. Имат различни становища по проблем...
установка - мн. установки, ж. 1. Ръководно указание, директива. 2. Уредба, устройство. Заводска установка.
възстановя - възстановиш, мин. св. възстанових, мин. прич. възстановил, св.— вж. възстановявам.
обстановка - само ед. 1. Мебели, покъщнина, обзавеждане на помещение, в което се живее или работи. 2. Обстоятелства, условия, положение, при ко...
постановка - мн. постановки, ж. 1. Начин, по който се организира нещо. Добра постановка на нещата. 2. Поставяне на спектакъл. Новата постановка...
преустановя - преустановиш, мин. св. преустанових, мин. прич. преустановил, св. - вж. преустановявам.
постановчик - мн. постановчици, м. Човек, който прави постановка на спектакъл.
установявам - установяваш, несв. и установя, св.; какво. 1. Въвеждам, устройвам, утвърждавам. Установявам ред и законност. Установявам извънредн...
постановявам - постановяваш, несв. и постановя, св.; какво. Издавам постановление.
възстановявам - възстановяваш, несв. и възстановя, св.; какво.1. Привеждам обратно в предишния му вид, в предишното му нормално състояние. Възстан...
постановление - мн. постановления ср. 1. Официално разпореждане със сила на закон. Постановление на Министерския съвет. 2. Съдебно решение.
преустановявам - преустановяваш, несв. и преустановя, св.; какво. Спирам, прекратявам някаква дейност.
възстановителен - възстановителна, възстановително, мн. възстановителни, прил.1.Който е предназначен за възстановяване. Възстановителни работи.2. Пр...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: