Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

tera - Намерени са 33 думи от търсенето
тераса - мн. тераси, ж. 1. Открита част от жилище; голям балкон, веранда. Излизам на терасата. Слънчева тераса. 2. Открита площадка на покр...
хетера - мн. хетери, ж. Скъпоплатена, добре възпитана и начетена куртизанка.
ветеран - мн. ветерани.1. Воин, участник в минали войни, сражения. Ветерани от Втората световна война.2. Прен. Стар, заслужил деец в някоя о...
лютеран - мн. лютерани, м. Човек, който изповядва лютеранството.
пантера - мн. пантери, ж. Голямо хищно животно с петниста кожа; леопард.
терапия - само ед. 1. Спец. Дял от медицината, който се занимава с определяне начините за лекуване на различните болести. 2. Подразделение н...
теракота - само ед. 1. Вид керамика — изпечена чиста глина или пластична смес от материали с жълт или кафявочервен цвят. 2. Изработено от так...
терапевт - мн. терапевти, м. 1. Лекар, който прави терапия. 2. Лекар, специалист по вътрешни болести. Добър терапевт.
алтерация - (лат. alteratio по лат. altera 'променям')1. Мед. Изменение структурата на клетките, тъканите и органите, съпроводено с ...
литератор - мн. литератори, м. Специалист по литература.
лютеранка - мн. лютеранки, ж. Жена лютеран.
терасирам - терасираш, несв. и св.; какво. Правя на тераси (в 3 знач.). Терасирахме склона за залесяване. // същ. терасиране, ср.
алитерация - мн. алитерации.В литературата - повторение на едни и същи по звучене съгласни звукове, което се използва като поетическо средство.
литература - само ед. 1. Съвкупност от писмени произведения на един народ, на една епоха или изобщо. Събитието е отбелязано в литературата от т...
презвитера - мн. презвитери, ж. Съпруга на презвитер; попадия.
аеротерапия - (фр. aerotherapie по аеро- + терапия)Мед. Лечение чрез излагане на тялото на открито за укрепване на организма.
билатерален - (фр. bilateral по би-+ лат. lateralis 'който се отнася до страна')Книж. Двустранен.
иглотерапия - само ед. Иглолечение.
литераторка - мн. литераторки, ж. Жена литератор.
лютеранство - само ед. Протестантско вероизповедание на основата на учението на Мартин Лютер, което внася реформи в католическото вероизповедани...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: