Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------ - Намерени са 4467 думи от търсенето
опошля - опошлиш, мин. св. опошлих, мин. прич. опошлил, св. — вж. опошлявам.
оправя - оправиш, мин. св. оправих, мин. прич. оправил, св. — вж. оправям.
опраша - опрашиш, мин. св. опраших, мин. прич. опрашил, св. — вж. опрашвам.
опреда - опредеш, мин. св. опредох, мин. прич. опрел, св. — вж. опридам.
оптика - мн. оптики, ж. 1. Само ед. Дял от физиката, който изучава свойствата на светлината и свързаните с нея явления. 2. Само ед. Съвкупн...
опявам - опяваш, несв. и опея, св. 1. Кого. Извършвам църковен обред при погребение. 2. Прен. Разг. На кого. Дотягам с настоятелно искане и...
оракул - мн. оракули, (два) оракула, м. 1. Жрец, който предсказва бъдещето. 2. Човек, чиито думи се сбъдват; пророк. // прил. оракулски, ор...
орачка - мн. орачки, ж. Жена орач.
орбита - мн. орбити, ж. 1. Спец. Пътят на небесно тяло или космически летателен апарат в пространството. 2. Спец. Очертаното от костите мяс...
оредея - оредееш, мин. св. оредях, мин. прич. оредял, св. — вж. оредявам.
орехов - орехова, орехово, мн. орехови, прил. 1. Който се отнася до орех (в 1 и 2 знач.). Орехово дърво. Орехови листа. 2. Който е направе...
орехче - мн. орехчета, ср. 1. Малък орех. 2. Малка птичка; мушитрън.
орешак - мн. орешаци, (два) орешака, м. Място, където растат много орехови дървета.
оризар - оризарят, оризаря, мн. оризари, м. Човек, който произвежда ориз.
оризен - оризена, оризено, мн. оризени, прил. Оризов.
оризов - оризова, оризово, мн. оризови, прил. 1. Който се отнася до ориз (в 1 знач.). Оризови плантации. 2. Който съдържа ориз или е направ...
изкуша - изкушиш, мин. св. изкуших, мин. прич. изкушил, св. — вж. изкушавам.
излежа - излежиш, мин. св. излежах, мин. прич. излежал, св. — вж. излежавам.
изляза - излезеш, мин. св. излязох, мин. прич. излязъл, св. — вж. излизам.
измама - мн. измами, ж. 1. Подвеждане, заблуждаване с користна цел. Кроя измама. 2. Илюзия (зрителна, слухова и под.).
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: