Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------ - Намерени са 4467 думи от търсенето
мерзък - мерзка, мерзко, мн. мерзки, прил. Който предизвиква отвращение; гаден, неприятен, подъл. Мерзки думи.
мистър - само ед. Във вежливо обръщение към мъж (в англоезичните страни); господин.
млъкна - млъкнеш, мин. св. млъкнах, мин. прич. млъкнал, св. — вж. млъквам.
мръвка - мн. мръвки, ж. Диал. Парче месо, къс месо. Тлъста мръвка.
мръдна - мръднеш, мин. св. мръднах, мин. прич. мръднал, св. — вж. мръдвам.
мръзна - мръзнеш, мин. св. мръзнах, мин. прич. мръзнал, несв. 1. Стоя на студено, изпитвам силен студ. Мръзна на автобусната спирка. 2. Диа...
мръква - несв. и мръкне, св.; безл. Пада мрак, става тъмно, започва нощта. През зилшта мръква рано. — мръква се/мръкне се. Мръква.
мръкне - мин. св. мръкна, мин. прич. мръкнало, св. — вж. мръква.
мръсен - мръсна, мръсно, мн. мръсни, прил. 1. По който има нечистотии; изцапан, окалян. кирлив. Мръсна рокля. 2. Прен. Неприличен, долен, н...
мъглив - мъглива, мъгливо, мн. мъгливи, прил. 1. Който е съпроводен от мъгла. Мъгливи есенни дни. 2. Неясен, неразбран. Мъгливи понятия. //...
мъгляв - мъглява, мъгляво, мн. мъгляви, прил. 1. Мъглив (във 2 знач.). 2. Неразбираем, неразгадаем, загадъчен. Мъглява мисъл. // същ. мъгля...
мъдрец - мн. мъдреци, м. Човек, който притежава голяма мъдрост, знание и опит.
мъжага - мн. мъжаги, м. Силен, едър, снажен мъж.
мъждея - мъждееш, мин. св. мъждях, мин. прич. мъждял, несв. Не светя ясно, а приглушено; горя слабо. Огънят едва мъждееше в огнището.
мъжкар - мъжкарят, мъжкаря, мн. мъжкари, м. Мъжко животно; самец.
мълком - нареч. Разг. Тихо, мълчаливо. Мълком пристъпи напред.
мълния - мн. мълнии, ж. Мигновено освобождаване на натрупаното във въздуха атмосферно електричество, проявяващо се в ярка зигзагообразна ли...
мъниче - мн. мъничета, ср. Мъник.
мънкам - мънкаш, несв. 1. Говоря неразбрано и неясно. Стига си мънкал. 2. Говоря несигурно, несмело.
мърдам - мърдаш, несв. 1. Движа се на мястото си, не стоя спокойно; шавам. Не мърдай! 2. Какво. Движа, клатя, местя. Мърдаше ръката си, ког...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: