Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------ - Намерени са 4467 думи от търсенето
насита - само ед. Състояние, в което някой не изпитва нужда от нищо и е в пълно задоволство. Пих до насита. Няма насита.
наситя - наситиш, мин. св. наситих, мин. прич. наситил, св. — вж. насищам.
насред - предлог. Изразява: 1. Отношение към място в средата на пространство, където се развива действието. Колата спря насред полето. 2. О...
натежа - натежиш, мин. св. натежах, мин. прич. натежал, св. — вж. натежавам.
натиря - натириш, мин. св. натирих, мин. прич. натирил, св. — вж. натирвам.
натиск - само ед. 1. Наблягане, притискане. 2. Въздействие, принуда за извършване на нещо. Икономически натиск. Обществен натиск.
натрий - натрият, натрия, само ед., м. Химически елемент — лек и мек сребристобял метал. // прил. натриев, натриева, натриево, мн. натриеви...
натрия - натриеш, мин. св. натрих, мин. прич. натрил, св. — вж. натривам.
натура - мн. натури, ж. 1. Природа, естество. 2. Човешки характер, темперамент. Лирична натура. 3. Действителност, естествена обстановка. Р...
научен - научна, научно, мн. научни, прил. 1. Който е свързан с наука (в 1 знач.). 2. Който е съобразен с принципите и методите на науката....
нахапя - нахапеш, мин. св. нахапах, мин. прич. нахапал, св. — вж. нахапвам.
нахлуя - нахлуеш, мин. св. нахлух, мин. прич. нахлул, св. — вж. нахлувам.
нацист - мн. нацисти, м. Привърженик на нацизма. // прил. нацистки, нацистка, нацистко, мн. нацистки.
нацупя - нацупиш, мин. св. нацупих, мин. прич. нацупил, св. — вж. нацупвам.
начета - начетеш, мин. св. начетох, мин. прич. начел, св. — вж. начитам.
начеша - начешеш, мин. св. начесах, мин. прич. начесал, св. — вж. начесвам.
начупя - начупиш, мин. св. начупих, мин. прич. начупил, св. — вж. начупвам.
нашаря - нашариш, мин. св. нашарих, мин. прич. нашарил, св. — вж. нашарвам.
нашумя - нашумиш, мин. св. нашумях, мин. прич. нашумял, св. — вж. нашумявам.
нащрек - нареч. Напрегнато, с повишено внимание, в очакване на опасност. Сърната застана нащрек след тихото шумолене.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: