Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------ - Намерени са 4467 думи от търсенето
зарина - заринеш, мин. св. заринах, мин. прич. заринал, св. — вж. заривам.
заробя - заробиш, мин. св. заробих, мин. прич. заробил, св. — вж. заробвам.
заровя - заровиш, мин. св. зарових, мин. прич. заровил, св. — вж. заравям.
зародя - зародиш, мин. св. зародих, мин. прич. зародил, св. — вж. зараждам.
заръка - мн. заръки, ж. 1. Поръчение, поръчка да се направи нещо. Сутрин даваше на всеки заръки. 2. Завет. Помня заръките на баща си. 3. Ис...
засада - само ед. 1. Неочаквано нападение с оръжие над човек от прикрито място. Нападам из засада. 2. Позицията за такова нападение. Устрой...
засадя - засадиш, мин. св. засадих, мин. прич. засадил, св. — вж. засаждам.
засега - нареч. За този момент, за този период; докато нещо се промени. Засега съм добре. Засега не ми трябват пари.
заседя - заседиш, мин. св. заседях, мин. прич. заседял, св. — вж. заседявам.
засека - засечеш, мин. св. засякох, мин. прич. засякъл, св. — вж. засичам.
засиля - засилиш, мин. св. засилих, мин. прич. засилил, св. — вж. засилвам.
засипя - засипеш, мин. св. засипах, мин. несв. засипал, св. — вж. засипвам.
заситя - заситиш, мин. св. заситих, мин. прич. заситил, св. — вж. засищам.
заслон - мн. заслони, ср. 1. Само ед. Място, което може да предпазва от дъжд, вятър, куршуми и др.; прикритие. Един ров му послужи като зас...
засоля - засолиш, мин. св. засолих, мин. прич. засолил, св. — вж. засолявам.
застой - застоят, застоя, мн. застои, (два) застоя, м. 1. Задържане, спиране на движение или дейност за известно време. Заради стачката дви...
засуха - само ед. Засушаване, суша.
затапя - затапиш, мин. св. затапих, мин. прич. за-тапил, св. — вж. затапвам.
затежа - затежиш, мин. св. затежах, мин. прич. затежал, св. — вж. затежавам.
затека - затечеш, мин. св. затекох, мин. прич. затекъл, св. — вж. затичам.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: