Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------ - Намерени са 4467 думи от търсенето
открия - откриеш, мин. св. открих, мин. прич. открил, св. — вж. откривам.
откроя - откроиш, мин. св. откроих, мин. прич. откроил, св. — вж. откроявам.
откупя - откупиш, мин. св. откупих, мин. прич. откупил, св. — вж. откупувам.
отляво - нареч. От лявата страна. Къщата ми е отляво. Жената отляво е майка ми.
отменя - отмениш, мин. св. отмених, мин. прич. отменил, св. — вж. отменям.
отнине - нареч. Остар. От този момент, от сега.
отново - нареч. Още един път, пак. Прочети отново урока.
отопля - отоплиш, мин. св. отоплих, мин. прич. отоплил, св. — вж. отоплявам.
отпоря - отпориш, мин. св. отпорих, мин. прич. отпорил, св. — вж. отпарям.
отпред - нареч. 1. От предната страна, от лицевата част. Отпред роклята е скъсана. 2. Пред другите, най-първи. Отпред вървеше знаменосецът....
отпуск - мн. отпуски, (два) отпуска, м. Отпуска.
отредя - отредиш, мин. св. отредих, мин. прич. отредил, св. — вж. отреждам.
отроня - отрониш, мин. св. отроних, мин. прич. отронил, св. — вж. отронвам.
отсипя - отсипеш, мин. св. отсипах, мин. прич. отсипал, св. — вж. отсипвам.
отскок - мн. отскоци, (два) отскока, м. 1. Отскачане. След отскока падна. 2. Способност за скачане на височина или дължина при някои спорто...
отстоя - отстоиш, мин. св. отстоях, мин. прич. отстоял, св. — вж. отстоявам.
отцедя - отцедиш, мин. св. отцедих, мин. прич. отцедил, св. — вж. отцеждам.
отцепя - отцепиш, мин. св. отцепих, мин. прич. отцепил, св. — вж. отцепвам.
отчупя - отчупиш, мин. св. отчупих, мин. прич. отчупил, св. — вж. отчупвам.
офицер - мн. офицери, м. 1. Военнослужещ от командния състав на армията, полицията или противопожарната охрана. 2. Фигура при играта шахмат...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: