Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------ - Намерени са 4467 думи от търсенето
кросно - мн. кросна, ср. Част от тъкачен стан - право кръгло дърво (на едно се навива основата, а на друго - готовата тъкан). Затягам кросн...
казино - мн. казина, ср. 1. Голям ресторант, обикн. с открита част, най-често край морето. Вечеряхме в казиното. 2. Игрален дом. Пилее пари...
кампос - мн. кампоси, (два) кампоса, м. Местно наименование на саваните в Бразилия; бразилска степ.
камфор - само ед. 1. Кристално вещество, получавано от дървесината на специално дърво или по изкуствен път, което намира приложение в химия...
кантон - мн. кантони, (два) кантона, м. 1. Малка къща край железопътна линия или шосе, в която живее пазач. 2. Административно-териториална...
каньон - мн. каньони, (два) каньона, м. Тясна речна долина със стръмни склонове. Преминаването през каньона е трудно.
каолин - само ед. Бяла пластична глина, от която се изработват порцеланови и фаянсови изделия. // прил. каолинов, каолинова, каолиново, мн....
капаро - само ед. Предплата, давана за сигурност на уговорката или покупката. Дадох капаро за колата.
капрон - само ед. Синтетично влакно и тъкан от него. Чорапогащи от капрон.
карбол - само ед. Вид киселина, която се добива от каменовъглен катран и се употребява като дезинфектиращо средство; фенол.
картон - мн. картони, (два) картона, м. 1. Само ед. Дебел лист хартия. Картон за чертане. Картон за рисуване. 2. Всякакъв вид формуляр с да...
катион - мн. катиони, (два) катиона, м. Спец. В химията — йон, натоварен с положително електричество.
каубой - каубоят, каубоя, мн. каубои, м. 1. Пастир на крави в Северна Америка, който пасе стада, като язди на кон и е облечен в джинсови др...
кимион - само ед. 1. Едногодишно тревисто топлолюбиво растение, отглеждано заради семената му. 2. Семената на това растение, съдържащи етер...
кимоно - мн. кимона, ср. 1. Подобна на халат японска дреха с особено скроени широки ръкави, без закопчаване, с премятане и колан. 2. Нещо, ...
клеймо - мн. клейма, ср. 1. Истор. Белег, направен чрез изгаряне, върху тялото на роб или престъпник. 2. Позор, петно върху името на някого...
клозет - мн. клозети, (два) клозета, м. Отходно място, тоалетна. Клозетът беше на двора.
клонат - клоната, клонато, мн. клонати, прил. Който има много клони; клонест. Клонато дърво.
клонка - мн. клонки, ж. 1. Малък клон. 2. Прен. Потомък. Семейството е клонка от богат род.
клопка - мн. клопки, ж. Измислена и инсценирана измама, за да бъде заловен или заварен на местопрестъплението някой. Скроявам клопка. Замис...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: