Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------ - Намерени са 4467 думи от търсенето
тетива - само ед. или само мн. Опъната нишка на лък, чрез която се изстрелват стрелите. Тетивата се скъса.
тиквам - тикваш, несв. и тикна, св. 1. Какво/кого. Тикам един път или няколко пъти по един път. 2. Прен. Разг. Пренебр. Кого. Тласвам, набу...
тишина - само ед. 1. Отсъствие на шум, звук, глъчка. Пълна тишина. В къщата цари тишина. Нарушавам тишината. В залата настава тишина. 2. Сп...
тласна - тласнеш, мин. св. тласнах, мин. прич. тласнал, св. — вж. тласвам.
товаря - товариш, мин. св. товарих и товарих, мин. прич. товарил и товарил, несв. 1. Какво/кого. Слагам товар на превозно средство или на т...
тогава - показ. нареч. 1. В момента, за който се говори, не сега. Показах му писмата и едва тогава той ми повярва. Какво да ти говоря за ми...
токата - мн. токати. ж. Спец. Вид музикално произведение за пиано.
токмак - мн. токмаци, (два) токмака, м. Разг. 1. Чукало за хаванче, за тъпан и др. 2. Всяко тежко удебеление в края на нещо дълго. Дървото ...
топвам - топваш, несв. и топна, св.; какво/кого. Топя веднъж или няколко пъти по веднъж. Топвам месото в соса. — топвам се/топна се. Потопя...
топола - мн. тополи, ж. Род бързорастящи дървета от семейство върбови с мека и лека дървесина, използвана за целулоза, фурнир и др., както ...
топтан - нареч. Разг. 1. Заедно, на едро, на един път. Продавам всичката стока топтан. 2. Всички, заедно, вкупом. Ще свършим работата топта...
тояжка - мн. тояжки, ж. Разг. Малка тояга.
травма - мн. травми, ж. 1. Увреждане на организма от външно въздействие — удар, отравяне и др. Получавам травма. 2. Прен. Всяко сътресение,...
трагик - мн. трагици, м. 1. Автор на трагедии. Древногръцки трагици. 2. Артист, изпълнител на трагични роли.
тракам - тракаш, несв. 1. Удрям се о твърд предмет и издавам характерен шум, наподобяващ трак-трак. Счупеното стъкло трака от вятъра. 2. Ка...
тракна - тракнеш, мин. св. тракнах, мин. прич. тракнал, св. — вж. траквам.
трампа - мн. трампи, ж. Разг. Размяна на един предмет срещу друг. Правя трампа с един колега — давам му две книги, той ми дава един речник.
трампя - трампиш, мин. св. трампих, мин. прич. трампил, несв. Правя трампа, разменям.
транс- - Първа съставна част на думи, която означава преминаване през или разположение зад нещо, напр. трансокеански, трансконтинентален, т...
трапер - мн. трапери, м. Ловец на дивеч заради кожата в Северна Америка.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: