Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------ - Намерени са 4467 думи от търсенето
избран - избрана, избрано, мн. избрани, прил. 1. Когото са избрали (в 1, 2 и 3 знач.). 2. Който се отделя, който превъзхожда другите; отбра...
избуча - избучиш, мин. св. избучах, мин. прич. избучал, св. — вж. избучавам.
извадя - извадиш, мин. св. извадих, мин. прич. извадил, св. — вж. изваждам.
извара - само ед. Млечен продукт, получен при варене на суроватка или при пресичане на мляко. Баница с извара.
изваря - извариш, мин. св. изварих, мин. прич. изварил, св. — вж. изварявам.
изведа - изведеш, мин. св. изведох, мин. прич. извел, св. — вж. извеждам.
извиша - извишиш, мин. св. извиших, мин. прич. извишил, св. — вж. извишавам.
изгазя - изгазиш, мин. св. изгазих, мин. прич. изгазил, св. — вж. изгазвам.
изгася - изгасиш, мин. св. изгасих, мин. прич. изгасил, св. — вж. изгасявам.
изгина - изгинеш, мин. св. изгинах, мин. прич. изгинал, св. — вж. изгивам.
изгода - само ед. Сметка; печалба. Имам изгода. За лична изгода.
изгора - само ед. Възлюбен, любим (жена или мъж).
издавя - издавиш, мин. св. издавих, мин. прич. издавил, св. — вж. издавям.
издера - издереш, мин. св. издрах, мин. прич. издрал, св. — вж. издирам.
издуша - издушиш, мин. св. издуших, мин. прич. издушил, св. — вж. издушавам.
издяна - изденеш, мин. св. издянах, мин. прич. издянал, св. — вж. издявам.
изжъна - изжънеш, мин. св. изжънах, мин. прич. изжънал, св. — вж. изжънвам.
иззема - изземеш, мин. св. иззех, мин. прич. иззел, св. — вж. изземвам.
изкажа - изкажеш, мин. св. изказах, мин. прич. изказал, св. — вж. изказвам.
изкапя - изкапеш, мин. св. изкапах, мин. прич. изкапал, св. — вж. изкапвам.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: