Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------ - Намерени са 4467 думи от търсенето
сготвя - сготвиш, мин. св. сготвих, мин. прич. сготвил, св. — вж. сготвям.
сдобря - сдобриш, мин. св. сдобрих, мин. прич. сдобрил, св. — вж. сдобрявам.
секвоя - мн. секвои, ж. Вечно зелено, еднодомно иглолистно дърво, живеещо до 2000 години, считано за най-високото дърво в света в наши дни.
сектор - мн. сектори, (два) сектора, м. 1. Спец. В геометрията — част от кръг, ограничена от два радиуса и заключената между тях дъга. 2. Ч...
сеньор - мн. сеньори, м. 1. Истор. През феодализма — собственик на голяма територия с обработваема земя. 2. В Испания — господин.
сечиво - мн. сечива, ср. Земеделски или занаятчийски инструмент.
символ - мн. символи, (два) символа, м, Това, което служи за условен знак при обозначаването или възприемането на обект, идея, религиозна п...
склоня - склониш, мин. св. склоних, мин. прич. склонил, св. — вж. скланям.
склопя - склопиш, мин. св. склопих, мин. прич. склопил, св. — вж. склопвам.
сконто - само ед. 1. Отстъпка. 2. Спец. Отстъпка в цената на стока. 3. Спец. В банковото дело — процент, който банка удържа за себе си при ...
скопец - мн. скопци, м. Скопен мъж.
скопос - м. и ж., само ед. Разг. Умение да се свърши дадена работа добре; майсторлък. // прил. скопосен, скопосна, скопосно, мн. скопосни.
скорец - мн. скорци, (два) скореца, м. Неголяма прелетна пойна птица с тъмно оперение на жълти петна.
слепок - мн. слепоци, (два) слепока, м. Змиеподобно неотровно влечуго.
словен - словна, словно, мн. словни, прил. Който се отнася до дума, слово; лексикален. Словен запас.
словом - нареч. Изразен с думи. Пиша сумата словом. • Цифром и словом. Абсолютно точно. Останах с пет лева цифром и словом.
сложен - сложена, сложено, мн. сложени, прил. 1. Който е поставен. 2. Който се отнася до телосложение, конструкция на тялото. Добре сложен.
сносен - сносна, сносно, мн. сносни, прил. Който е приемлив, добър, задоволителен. Сносна заплата. Сносни цени. Сносно прекарване.
снощен - снощна, снощно, мн. снощни, прил. Който е от снощи или е станал снощи. Снощно веселие. Снощен дъжд. Снощна среща.
совхоз - мн. совхози, (два) совхоза, м. Истор. Едро държавно предприятие на социалистическото селско стопанство в бившия Съветски съюз.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: