Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------ - Намерени са 4467 думи от търсенето
трапец - мн. трапеци, (два) трапеца, м. 1. Спец. В математиката — четириъгълник с две срещуположни успоредни и две неуспоредни страни. 2. Г...
трахея - мн. трахеи, ж. Спец. В анатомията — у човека и белодробните гръбначни — дихателна тръба, свързваща гръкляна с белите дробове.
трепна - трепнеш, мин. св. трепнах, мин. прич. трепнал, св. — вж. трепвам.
тресна - треснеш, мин. св. треснах, мин. прич. треснал, св. — вж. трясвам.
триада - мн. триади, ж. Спец. Във философията — схема на развитие, формулирана от Прокъл и разработена от Хегел, според която развитието пр...
тричав - тричава, тричаво, мн. тричави, прил. Който съдържа твърде много трици. Тричав хляб.
трогна - трогнеш, мин. св. трогнах, мин. прич. трогнал, св. — вж. трогвам.
троица - числ. Трима.
тройка - мн. тройки, ж. 1. Цифрата на числото три. 2. Оценка в училище или във висше учебно заведение за задоволително усвояване на материа...
тромав - тромава, тромаво, мн. тромави, прил. 1. Който се движи бавно, несръчно. Тромава костенурка. 2. Който е бавен, непохватен, тежък. Т...
тромба - мн. тромби, ж. 1. Спец. Тромпет. 2. Устройство в автомобил, което издава звук при натискане на клаксона.
тропар - мн. тропари, (два) тропара, м. Спец. Църковна песен в чест на празник или светец.
тропна - тропнеш, мин. св. тропнах, мин. прич. тропнал, св. — вж. тропвам.
трупам - трупаш, несв. 1. Какво. Събирам на едно място, поставям. Трупаха камъните от двора до стената. 2. Какво. Събирам, придобивам в гол...
трупна - трупнеш, мин. св. трупнах, мин. прич. трупнал, св. — вж. трупвам.
трябва - безл. 1. Нужно е, необходимо е, изисква се. За да пееш в хор, трябва да имаш хубав глас. 2. Възможно е, може би, по всяка вероятно...
тумбак - мн. тумбаци, (два) тумбака, м. Разг. Пренебр. Корем. • На гол тумбак (чифте) пищови. Разг. Употребява се за човек, който иска нещо...
тундра - мн. тундри, ж. Обширна равнинна зона в субарктичния пояс със слаба, оскъдна растителност. // прил. тундров, тундрова, тундрово, мн...
туника - мн. туники, ж. 1. Истор. В древния Рим — дълга риза с къси ръкави, която се е носила под тогата. 2. Вид танцов костюм. 3. Дълга бл...
тупвам - тупваш, несв. и тупна, св. Тупам поединично или еднократно.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: