Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------ - Намерени са 4467 думи от търсенето
пролив - мн. проливи, (два) пролива, м. Ивица водно пространство, която съединява две морета и разделя две части от сушата; проток.
пролог - мн. пролози, (два) пролога, м. 1. Къса въвеждаща част към научно или художествено произведение; предисловие, предговор, проглас. 2...
пролом - само ед. 1. Земна форма — проход между скалите, резултат от действието на река. Искърски пролом. 2. Пробив.
промил - мн. промили, (два) промила, м. Една хилядна част от нещо, означавана със знак ‰.
промия - промиеш, мин. св. промих, мин. прич. промил, св. — вж. промивам.
пропия - пропиеш, мин. св. пропих, мин. прич. пропил, св. — вж. пропивам.
прорез - мн. прорези, (два) прореза, м. Отвор, получен чрез рязане.
пророк - мн. пророци, м. 1. Човек, който пророкува. 2. В религията — лице, което говори от името на бога и предвестява бъдещи събития. Прор...
просия - само ед. 1. Просене. 2. Събраното с просене.
проспя - проспиш, мин. св. проспах, мин. прич. проспал, св. — вж. проспивам.
просто - 1. Нареч. Разг. Без умисъл, без специална цел; случайно. Аз просто исках да си поговорим. Аз просто забравих. 2. Част. За подсилва...
простя - простиш, мин. св. простих, мин. прич. простил, св. — вж. прощавам.
просяк - мн. просяци, м. Човек, който проси (в 1 знач.) и живее от подаяния, от милостиня. // прил. просяшки, просяшка, просяшко, мн. прося...
против - I. Предлог. 1. Не съобразно с нещо, не в съгласие с нещо, въпреки нещо. Против него. Против злото. Против желанието ми. 2. С назва...
проток - мн. протоци, (два) протока, м. Пролив.
протон - мн. протони, (два) протона, м. Спец. Устойчива елементарна частица в ядрото на атома с положителен заряд.
профил - мн. профили, (два) профила, м. 1. Странично очертание, страничен вид на нещо. Изрязан профил. 2. Спец. Разрез, сечение на нещо. 3....
проход - мн. проходи, (два) прохода, м. 1. Място, през което се преминава. 2. Път, който преминава през планината. Шипченски проход.
процеп - мн. процепи, (два) процепа, м. Дълъг и тесен отвор между две части на един предмет (врата, стена, каруца, камион и др.); пролука, ...
процес - мн. процеси, (два) процеса, м. 1. Последователна смяна на състоянието в развитието на нещо; ход, развой. Учебен процес. 2. Прогрес...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: