Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------ - Намерени са 4467 думи от търсенето
бохема - само ед.Бохемите от една професия и/или в една компания като цяло. Литературна бохема.
боцкам - боцкаш.Бода леко, без да причинявам болка.
боцман - мн. боцмани.Спец. Корабен старшина.
брадва - мн. брадви.Желязно сечиво с дървена дръжка за сечене на дърва; секира.// същ. умал. брадвичка.
бразда - мн. бразди.1. Дълъг недълбок ров в почвата изоран с плуг или рало.2. Следа като ивица по мека или водна повърхност.3. Разг. Струйк...
браздя - браздиш, браздих, браздил.Правя, прокарвам, оставям бразди.
бракма - мн. бракми.Разг. Пренебр. Счупен, раздрънкан предмет, машина, апарат.
брамин - мн. брамини.Член на висшата жреческа каста в Индия.
брашно - само ед.1. Смляно на прах хлебно или кръмно зърно.2. Нещо стрито на прах.// прил. брашнен.
бримка - мн. бримки.1. Всяко едно възелче от конеца, свързано с друго в плетена тъкан.2. Разплетена, изпусната нишка.
бричка - мн. брички.1. Остар. Малка покрита конска кола за превоз на пътници.2. Разг. Пренебр. Стар очукан автомобил, машина, кола.
бройка - мн. бройки.Една единица от определено количество еднородни единици.
брокат - само ед.Вид тежък копринен плат със златни или сребърни нишки.
брошка - мн. брошки.Женско украшение, на чиято задна страна има игла за прикрепване към дрехата.
бръкна - бръкнеш, бръкнах, бръкнал- вж. бръквам.
бръмна - бръмнеш, бръмнах, бръмнал.- вж. бръмвам.
бръмча - бръмчиш, бръмчах, бръмчал.1. За насекомо, машина, уред - издавам характерен трептящ звук.2. Прен. За множество от хора - шумим, го...
брънка - мн. брънки.1. Метално колелце, халка.2. Прен. Съставна част.
бръсна - бръснеш, бръснах, бръснал.- вж. бръсвам.
бръчка - мн. бръчки.Гънка по кожата на лицето, шията, ръцете.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: