Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------ - Намерени са 4467 думи от търсенето
помътя - помътиш, мин. св. помътих, мин. прич. помътил, св. — вж. помътвам.
поръбя - поръбиш, мин. св. поръбих, мин. прич. поръбил, поръбвам.
поръка - мн. поръки, ж. Това, което се поръчва, заръчва, обикн. като съвет, желание, воля; препоръка, задача. Имам поръка да уча.
поръся - поръсиш, мин. св. поръсих, мин. прич. поръсил, св. — вж. поръсвам.
потъна - потънеш, мин. св. потънах, мин. прич. потънал, св. — вж. потъвам.
присъщ - присъща, присъщо, мн. присъщи, прил. Който е свойствен на някого, характерен за него. С присъщата си скромност замълча.
пръкна - пръкнеш, мин. св. пръкнах, мин. прич. пръкнал, св. — вж. пръквам.
пръпна - пръпнеш, мин. св. пръпнах, мин. прич. пръпнал, св. — вж. пръпвам.
пръска - мн. пръски, ж. Разг. Капка или струйка от течност, изхвръкнала настрани.
пръсна - пръснеш, мин. св. пръснах, мин. прич. пръснал, св. — вж. пръсвам.
пръхав - пръхкава, пръхкаво, мн. пръхкави, прил. Лесно ронлив, трошлив. Пръхкава земя. // същ. пръхкавост, пръхкавостта, ж.
пръчка - мн. пръчки, ж. 1. Отрязана клонка. Стъпвам върху пръчка. 2. Тънко и немного дълго парче метал. Скарата е направена от метални пръч...
пъзлив - пъзлива, пъзливо, мн. пъзливи, прил. Разг. Пренебр. Страхлив.
пъзльо - мн. пъзльовци, м. Разг. Пренебр. Пъзлив мъж; страхливец.
пъквам - пъкваш, несв. и пъкна, св. Разг. Внезапно, изведнъж се появявам. И той ми пъкна пред очите.
пъклен - пъклена, пъклено, мн. пъклени, прил. 1. Който се отнася до пъкъл; адски. 2. Прен. Много силен, предизвикващ силни отрицателни емоц...
пълзач - мн. пълзачи, м. Човек, който пълзи по нещо.
пълнеж - само ед. 1. Смес или вещество, с което се пълни нещо. Кокошка с пълнеж. Шоколадов пълнеж. 2. Пълнене. 3. Електрически заряд.
пънкар - пънкарят, пънкаря, мн. пънкари, м. Привърженик на пънкнаправлението.
пъпчив - пъпчива, пъпчиво, мн. пъпчиви, прил. По който има (много) пъпки (във 2 и 3 знач.). Пъпчиво лице. // същ. пъпчивост, пъпчивостта, ж...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: