Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------ - Намерени са 4467 думи от търсенето
бакара - (ит. baccara)Вид игра на карти.
Бакхус - (лат.Bacchus, гp. Bakchos)Мит. Бог на виното у древните гърци и римляни.
бангоз - (нгр. mpanxos от ит. banco 'пейка')Диал. Пейка на лодка.
банджо - (ит. banjo от англ. bandgo, което от исп. bandurria)Муз. Подобен на китара струнен инструмент, първоначално на американските негри...
банела - (фр. baleine, букв. 'кит', чрез метатеза)Еластична пръчица за изпъване на част от облеклото, като корсажи, яки, колани (...
баниан - (инд. baniyan 'индуистки отшелник; дървото, под което той седи')Бот. Тропическо дърво, покриващо голяма площ чрез множес...
баркод - (англ. barcode)Търг. Маркиран с линии и цифри участък върху опаковката на стока с код за автоматична идентификация на производител...
батика - (мал. batika)Худ. Вид ръчна живопис върху копринен плат.
биплан - (фр. biplan по би- + лат. planum 'плоскост')Ав. Самолет с две плоски крила, разположени едно над друго.
бирюза - (рус. бирюза от перс. firuza)Минер. Непрозрачен скъпоценен камък със син или бледозелен цвят.
блокаж - (фр. blocage)1. Блокиране.2. Спорт. Защита при бокса, като само по-нечувствителни части на тялото се излагат на удари.
боабаб - вж. баобаб.
бонсай - и бонзай (англ. bonsai от яп.)Японско изкуство за създаване и отглеждане в саксия на миниатюрни дървесни видове.
бошлаф - (тур. разг. bos laf от bos 'празен' + перс. laf 'говор')Разг. Празни приказки.
браман - (санскр. brahmana)Член на най-висшата каста в Индия - жреческата.
Брахма - (санскр. собств. Brahma)Рел. В индуизма - първият от тримуртите, аспектът на бог като Творец.
будоар - (фр. boudoir)Тоалетна стая и приемна за близки приятели на дама от висшето общество.// Прил. будоарен.
бурлак - (рус. бурлак)Ост. Работник, влачещ срещу течението на река завързан с въже кораб.
бхакти - (санскр. bhakti)Рел. В индуизма - стремеж към единение с бог чрез почитане и отдаденост.
взимам - взимаш, несв.Вземам.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: