Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------ - Намерени са 4467 думи от търсенето
овощар - овощарят, овощаря, мн. овощари, м. Човек, който отглежда овошки и/или продава плодовете им. // прил. овощарски, овощарска, овощарс...
овощен - овощна, овощно, мн. овощни, прил. 1. В който има овошки. Овощна градина. 2. Който ражда овощия. Ябълката е овощно дърво. 3. Който ...
овощия - само мн. Плодове, които се употребяват за храна — ябълки, круши, кайсии, сливи и др.
овреме - нареч. Разг. В необходимия момент или малко преди него. Изчезвай овреме, докато не са те открили тук.
овявам - овяваш, несв. и овея, св.; какво. Чрез веене почиствам, отделям зърно от примеси. Овя боба.
оглавя - оглавиш, мин. св. оглавих, мин. прич. оглавил, св. — вж. оглавявам.
огладя - огладиш, мин. св. огладих, мин. прич. огладил, св. — вж. оглаждам.
оглася - огласиш, мин. св. огласих, мин. прич. огласил, св. — вж. огласям.
огневи - огнева, огнево, мн. огневи, прил. Спец. Който е свързан със стрелба. Огнева точка. • Огнева линия. Място на бойното поле, където с...
огниво - мн. огнива, ср. Метален или каменен къс, чрез който с прахан се пали огън от кремък.
огнище - мн. огнища, ср. 1. Място, където се пали огън. Пламъкът на огнището осветяваше цялата стая. 2. Прен. Бащин дом, родна къща. 3. Пре...
оголея - оголееш, мин. св. оголях, мин. прич. оголял, св. — вж. оголявам.
ограбя - ограбиш, мин. св. ограбих, мин. прич. ограбил, св. — вж. ограбвам.
ограда - мн. огради, ж. Съоръжение, издигнато около нещо, за да го предпазва. Около къщата се издигаше висока каменна ограда.
оградя - оградиш, мин. св. оградих, мин. прич. оградил, св. — вж. ограждам.
огрубя - огрубиш, мин. св. огрубих, мин. прич. огрубил, св. — вж. огрубявам.
одежда - мн. одежди, ж. 1. Свещеническа дреха за тържествена служба. 2. Тържествено, официално, богато облекло. Царски одежди.
одеяло - мн. одеяла, ср. Текстилно покривало, което служи за завивка. Вълнено одеяло.
одирам - одираш, несв. и одера, св.; какво. 1. Дера докрай. Одрах агнето. 2. Разг. Ожулвам, ох-лузвам. Одрах ръката си на един клон. • Жив ...
одисея - мн. одисеи, ж. 1. Продължително пътуване, наситено със събития и преживявания. 2. Приключение.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: