Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------ - Намерени са 4467 думи от търсенето
защитя - защитиш, мин. св. защитих, мин. прич. защитил, св. — вж. защитавам.
защото - нареч. и съюз. Тъй като, понеже, затова че. Тръгвам, защото почивката ми свърши.
заявка - мн. заявки, ж. 1. Заявяване, искане към предприятие или учреждение за получаване на нещо; за участие в проява (конференция, състез...
заякна - заякнеш, мин. св. заякнах, мин. прич. заякнал, св. — вж. заяквам.
заякча - заякчиш, мин. св. заякчих, мин. прич. заякчил, св. — вж. заякчавам.
звание - мн. звания, ср. 1. Наименование на професия, длъжност, чин в служебната йерархия. В дипломата е посочено званието учител в среднит...
звезда - мн. звезди, ж. 1. Небесно тяло със собствена светлина, на голямо разстояние от Земята, възприемащо се като светеща точка на вечерн...
звънна - звъннеш, мин. св. звъннах, мин. прич. звъннал, св. — вж. звънвам.
здание - мн. здания, ср. Изградена постройка; сграда. Пететажно здание.
здраве - само ед. 1. Състояние на организма, характеризиращо се с нормална дейност на органите. Желая ти здраве. Физическо здраве. 2. Физич...
здраво - нареч. 1. Активно, с всички сили, с висока степен на проява, здравата. Работя здраво. Пие здраво. 2. Правя нещо да бъде стабилно. ...
зейвам - зейваш, несв. и зейна, св. 1. За дупка, отвор — отварям се широко; откроявам се изведнъж. До него изведнъж зейна уста на чудовище....
зестра - само ед. Имот, пари, чеиз, които жената донася от баща си за семейството, когато се жени. Богата зестра. Не донесе зестра.
зигзаг - мн. зигзаги и зигзази, (два) зигзага, м. 1. Многократно начупена линия; криволица. Блеснаха зигзагите на светкавицата. 2. Движение...
зинвам - зинваш, несв. и зина, св. Отварям си устата; зяпвам. Зина да каже нещо, но се отказа .
златар - златарят, златаря, мн. златари, м. Занаятчия, който изработва и продава украшения от злато, сребро и под. Ще си поръчам обеци при ...
златен - златна, златно, мн. златни, прил. 1. Който е изработен от злато, покрит със злато или съдържа злато. Златна монета. Златен купол. ...
златка - мн. златки, ж. Малко хищно животно от класа на поровете с ценна кафява кожа.
злато- - Първа съставна част на думи, означаваща като злато, от злато, злато, напр. златокрил, златолюспест, златорог, златоносен, златодоб...
злобар - злобарят, злобаря, мн. злобари, м. Човек, който е склонен да изпитва злоба и да прави зло. Голям злобар.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: