Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------ - Намерени са 4467 думи от търсенето
генеза - само ед.Генезис.
гердан - мн. гердани, (два) гердана, м.Огърлица, наниз.// същ. умал. герданче, мн. герданчета.
гигант - мн. гиганти, (два) гиганта, м.Човек, животно, растение, предмет с необичайно големи размери; великан, исполин. Дърво гигант. Гущер...
гиздав - гиздава, гиздаво, мн. гиздави, прил.Разг. Хубав, хубаво облечен, напет. Гиздава мома.
главен - главна, главно, мн. главни, прил.1. Най-важен, основен, централен. Главна улица. Главен проблем.2. Старши по служебно положение. Г...
главно - нареч.На първо място, преди всичко, предимно. Тук съм главно заради тебе.
главня - мн. главни, ж.1. Къс запалено, но недогоряло дърво.2. Заразна болест по житните растения, при която растението почернява и не дава...
глагол - мн. глаголи, (два) глагола, м.Спец. В езикознанието — дума, която означава действие или състояние на лице или предмет.// прил. гла...
гладен - гладна, гладно, мн. гладни, прил.1. Който усеща глад (в 1 знач.). Гладен съм, искам да хапна нещо.2. Който гладува, не си дояжда.3...
гладък - гладка, гладко, мн. гладки, прил.1. Който е с равна повърхност, без грапавини.2. Прен. Лек, плавен. Гладка реч.// нареч. гладко. С...
гламав - гламава, гламаво, мн. гламави, прил.Разг. Пренебр. Занесен, наивен, глуповат, смахнат.
гларус - мн. гларуси, (два) гларуса, м.1. Крайбрежна морска птица, по-едра от чайка; сребриста чайка.2. Прен. Жарг. Жиголо по морските куро...
гласен - гласна, гласно, мн. гласни, прил.Който става на глас. Гласно четене.• Гласен звук. Спец. Гласна.
гласна - мн. гласни, ж.Спец. В езикознанието — звук от човешката реч, който се образува в устната кухина от тона на гласните струни, без шу...
гледам - гледаш, несв.1. Какво/кого. Възприемам с очите си. Гледам филма. Гледам децата навън.2. Търся с поглед, проверявам. Гледам за дъще...
гледач - мн. гледачи, м.Истор. Работник в кооперативна или държавна животновъдна ферма.
глезла - мн. глезли, ж.Пренебр. Момиче или жена глезльо.
глиган - глигани, (два) глигана, м.Мъжка дива свиня.// прил. глигански, глиганска, глиганско, мн. глигански. Глиганско месо.
глупав - глупава, глупаво, мн. глупави, прил.1. Който е с ограничени умствени способности; несъобразителен, недосетлив. Глупав човек.2. Кой...
глупак - мн. глупаци, м.Глупав (в 1 знач.) човек.// прил. глупашки, глупашка, глупашко, мн.глупашки.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: