Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------ - Намерени са 4467 думи от търсенето
лумпен - мн. лумпени, м. Човек извън своята класа и обичайната си работа; бедняк, скитник.
лупинг - мн. лупинги, (два) лупинга, м. Фигурно летене със самолет; премятане, превъртане.
медиум - мн. медиуми, м. Лице, което владее спи-ритическото изкуство да осъществява връзка между хората и духовете на мъртвите.
между- - Първа съставна част на сложни думи със значенията на предлога между: междуведомствен, междувременен, междуградски, междудържавен, ...
менует - мн. менуети, (два) менуета, м. 1. Старинен френски танц и неговата музика. 2. Музикално произведение в такта на този танц, което е...
миниум - само ед. Миний.
музеин - мн. муезини, м. Мохамедански служител, който призовава от минарето за молитва.
музеен - музейна, музейно, мн. музейни, прил. Който принадлежи на музей или е предназначен за него. Музейно копие на картина. Музеен експон...
мулине - само ед. Вид цветни конци за бродиране.
мулти- - Първа съставна част на сложни думи в значение много: мултивибратор, мултимилионер, мултипликатор, мултифункционален, мултициклон.
мундир - мн. мундири, (два) мундира, м. Военна или гражданска униформена дреха, обикновено с нашивки. Офицерски мундир.
мунщук - мн. мундщуци, (два) мундщука, м. I. Част от духов музикален инструмент, която при свирене се доближава до устните или се поставя в...
мускет - мн. мускети, (два) мускета, м. Вид голяма тежка пушка.
мускул - мн. мускули, (два) мускула, м. Месеста тъкан от тялото на човека и животните, която задвижва отделни органи и части чрез свиване и...
мускус - само ед. Силно ароматно вещество, извличано от жлезите на някои животни или от някои растения. // прил. мускусен, мускусна, мускус...
неумел - неумела, неумело, мн. неумели, прил. 1. Който не умее; несръчен. Неумел човек. 2. Който е извършен без умение. Неумел опит. Неумел...
нудист - мн. нудисти, м. Последовател на нудизма. // прил. нудистки, нудистка, нудистко, мн. нудистки. Нудистки плаж.
нужник - мн. нужници, (два) нужника, м. Разг. Клозет, тоалетна.
нунций - нунцият, нунция, мн. нунции, м. Дипломатически представител на папата в някоя държава.
плувец - мн. плувци, м. 1. Човек, който умее добре да плува или се занимава с плувен спорт. Нашите плувци се представиха много добре в съст...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: