Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------ - Намерени са 4467 думи от търсенето
изкосо - нареч. • Гледам изкосо. Поглеждам настрана, без да обръщам глава.
излеко - нареч. Леко, в неголяма степен, плавно. Усмихва се излеко. Запява излеко.
изловя - изловиш, мин. св. излових, мин. прич. изловил, св. — вж. изловявам.
изложа - изложиш, мин. св. изложих, мин. прич. изложил, св. — вж. излагам.
измоля - измолиш, мин. св. измолих, мин. прич. измолил, св. — вж. измолвам.
изморя - измориш, мин. св. изморих, мин. прич. изморил, св. — вж. изморявам.
износя - износиш, мин. св. износих, мин. прич. износил, св. — вж. износвам.
изобщо - нареч. 1. Във всяко отношение. Изобщо сме зле, с изключение на храната. 2. Поначало, по принцип. Тук изобщо е хубаво, но сега е ма...
изомер - мн. изомери, (два) изомера, м. Спец. Химическо съединение, което има еднакъв състав и молекулно тегло с друго съединение, но се от...
изотоп - мн. изотопи, (два) изотопа, м. Спец. Разновидност на химически елемент със същите химически свойства, но различно атомно тегло.
изпотя - изпотиш, мин. св. изпотих, мин. прич. изпотил, св. — вж. изпотявам.
изровя - изровиш, мин. св. изрових, мин. прич. изровил, св. — вж. изравям.
изродя - изродиш, мин. св. изродих, мин. прич. изродил, св. — вж. израждам.
източа - източиш, мин. св. източих, мин. прич. източил, св. — вж. източвам.
изтощя - изтощиш, мин. св. изтощих, мин. прич. изтощил, св. — вж. изтощавам.
изходя - изходиш, мин. св. изходих, мин. прич. изходил, св. — вж. изхождам.
изцяло - нареч. 1. До краен предел, напълно. Построявам изцяло. Разрушавам изцяло. 2. В пълен размер, в целия обем, напълно. Печеля изцяло ...
иконом - мн. икономи, м. 1. В миналото — домоуправител в голям частен дом. 2. Монах, управител на манастирско стопанство. 3. В църквата — т...
именно - нареч. Точно, тъкмо, по име. Ще ни дойдат гости в събота, а именно тогава е концертът. Писаха за два града, именно за Свищов и Пав...
импорт - само ед. Внос на стоки от друга страна.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: