Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------ - Намерени са 4467 думи от търсенето
разшия - разшиеш, мин. св. разших, мин. прич. разшил, св. — вж. разшивам.
разяря - разяриш, мин. св. разярих, мин. прич. разярил, св. — вж. разярявам.
раиран - раирана, раирано, мн. раирани, прил. Който е на райета. Раиран костюм.
райбер - мн. райбери, (два) райбера, м. Огънато приспособление за залостване, затваряне на врати, на прозорци и др.
ракета - мн. ракети, ж. 1. Летателен апарат или снаряд, който се движи под натиска на изхвърляни от горенето на някакво вещество газове. Ко...
ракиен - ракиена, ракиено, мн. ракиени, прил. 1. Който е предназначен за ракия. Ракиено буре. 2. Който е от ракия. Ракиен аромат.
ракита - само ед. Вид дребна върба, жилавите клонки на която се използват в кошничарството. // прил. ракитов, ракитова, ракитово, мн. ракит...
ракурс - само ед. В изкуството — положение на изобразяван предмет в перспектива от определена гледна точка. Подходящ ракурс.
ралица - мн. ралици, ж. 1. Закривена част на рало, върху която се натиска при оране. 2. Дребно полско цвете със заострени цветчета. 3. Разг...
ралник - мн. ралници, (два) ралника, м. Широка и остра метална част на рало, с която се оре, дълбае се земята; палешник.
ранина - само ед. • На ранина. В ранни зори, в много ранна утрин.
раница - мн. раници, ж. Платнена или кожена торба за храна и дрехи, която се носи на гърба.
раншен - раншна, раншно, мн. раншни, прил. Предишен. По-раншната работа я остави.
рапира - мн. рапири, ж. Вид (спортна) сабя, с четириръбесто тънко тяло и с остър връх.
рапица - само ед. Маслодайно растение с жълти кичести цветове. // прил. рапичен, рапична, рапично, мн. рапични. Рапично масло.
рапорт - мн. рапорти, (два) рапорта, м. Писмено или устно служебно съобщение до висшестоящата организация, до по-старшия офицер и др. под.;...
расист - мн. расисти, м. Привърженик на расизма. // прил. расистки, расистка, расистко, мн. расистки.
растеж - само ед. 1. Израстване, порастване. Забавен растеж. 2. Прен. Подем, напредък, просперитет. Небивал растеж в икономиката.
ратник - мн. ратници, м. 1. Поборник, деятел. Ратник на справедливост. 2. Остар. Воин, боец.
реален - реална, реално, мн. реални, прил. 1. Който съществува в действителността, а не във въображението; действителен, съществуващ, обект...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: