Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------ - Намерени са 4467 думи от търсенето
залижа - залижеш, мин. св. зализах, мин. прич. зализал, св. -— вж. зализвам.
залича - заличиш, мин. св. заличих, мин. прич. заличил, св. — вж. заличавам.
заловя - заловиш, мин. св. залових, мин. прич. заловил, св. — вж. залавям.
залудо - нареч. Разг. Напразно, без полза. Пилея сили залудо. Залудо работи, залудо не стой.
залъжа - залъжеш, мин. св. залъгах, мин. прич. залъгал, св. — вж. залъгвам.
залюбя - залюбиш, мин. св. залюбих, мин. прич. залюбил, св. — вж. залюбвам.
залютя - залютиш, мин. св. залютях, мин. прич. залютял, св. — вж. залютявам.
замажа - замажеш, мин. св. замазах, мин. прич. замазал, св. — вж. замазвам.
замбак - само ед. Градинско цвете с високи стъбла и големи ароматни бели цветове; крин.
заменя - замениш, мин. св. замених, мин. прич. заменил, св. — вж. заменям.
замеря - замериш, мин. св. замерих, мин. прич. замерил, св. — вж. замервам.
замета - заметеш, мин. св. заметох, мин. прич. замел, св. — вж. замитам.
замижа - замижиш, мин. св. замижах, мин. прич. замижал, св. — вж. замижавам.
замина - заминеш, мин. св. заминах, мин. прич. заминал, св. — вж. заминавам.
замоля - замолиш, мин. св. замолих, мин. прич. замолил, св. — вж. замолвам.
заморя - замориш, мин. св. заморих, мин. прич. заморил, св. — вж. заморявам.
замяна - мн. замени, ж. 1. Заменяне, размяна. Направих замяна на апартамента с къща. 2. Поставяне на едно вместо друго. Направихме пълна за...
зандан - мн. зандани, (два) зандана, м. 1. Остар. Затвор, тъмница. 2. Прен. Разг. Тъмно, мрачно, нехигиенично и студено помещение или сград...
зануля - занулиш, мин. св. занулих, мин. прич. занулил, св. — вж. занулявам.
заобля - заоблиш, мин. св. заоблих, мин. прич. заоблил, св. — вж. заоблям.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: