Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------ - Намерени са 4467 думи от търсенето
люшкам - люшкаш, несв.; кого/какво. Люлея, клатя насам-натам. — люшкам се. 1. Люлея се. Люшкам се с люлката. 2. За хоро — играя се, люлея с...
магнат - мн. магнати, м. 1. Едър собственик. 2. Истор. През феодализма - крупен земевладелец, феодал.
майтап - мн. майтапи, (два) майтапа, м. Разг. Закачка, подигравка, духовита шега. Правя си майтап с някого.
мантия - мн. мантии, ж. 1. Широка дълга дреха без ръкави, която се облича върху други дрехи. 2. Спец. Кожна гънка при някои мекотели, коя...
марина - само ед. Всички морски плавателни съдове на една държава.
маркет - мн. маркети, (два) маркета, м. Магазин, пазар. Ще намериш всичко в близкия маркет. Супермаркет. Минимаркет.
матине - мн. матинета, ср. 1. Утринно тържество, забава. 2. Приемане на гости предобед.
механа - мн. механи, ж. Питейно заведение, обикновено с битово обзавеждане; кръчма, пивница.
мливар - мливарят, мливаря, мн. мливари, м. Диал. Лице, което е закарало мливо на мелница. // прил. мливарски, мливарска, мливарско, мн. мл...
мургав - мургава, мургаво, мн. мургави, прил. Който има тъмна, матова кожа; смугъл. Мургав човек. // същ. мургавина, ж.
мавруд - само eд. 1. Вид черно грозде с едри зърна за производство на вино. 2. Вино от такова грозде. // прил. маврудов, маврудова, мавру-д...
маганя - маганиш, мин. св. маганих, мин. прич. маганил, несв. Диал. Чистя памук от семената с маган.
магаре - мн. магарета, ср. 1. Невисоко домашно животно, сродно с коня, което има дълги уши. 2. Прен. Пренебр. Упорит, инат човек. Магаре не...
магнит - мн. магнити, (два) магнита, м. 1. Парче желязна руда или стомана, което притежава магнетизъм (в 1 знач.). 2. Прен. Всяко нещо, кое...
мадама - мн. мадами, ж. 1. Ирон. Название на омъжена жена от градските среди. Мадамата не е виждала мотика. 2. Жарг. Момиче или жена, обикн...
маджун - само ед. 1. Тестообразна маса за прилепване на стъкла към дървена рамка (на прозорци) или за запълване на пукнатини. 2.Диал. Гъст ...
мазвам - мазваш, несв. и мазна, св. Мажа (в 1, 2 и 3 знач.) поотделно и поединично, еднократно. Мазвам още един път върху хляба.
мазник - мн. мазници, м. Пренебр. Човек, който угодничи пред други, за да спечели благоволението им; угодник, лицемер.
майски - майска, майско, мн. майски, прил. Който става през май или е свързан с този месец. Майски празници. • Майски бръмбар. Малък бръмба...
майчин - майчина, майчино, мн. майчини, прил. 1. Който принадлежи на майката. Майчина къща. 2. Който се отнася до майка или произхожда от н...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: