Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------ - Намерени са 4467 думи от търсенето
радиус - обикн. ед. 1. Спец. В геометрията - права линия, която съединява центъра с коя да е точка от окръжност или от повърхността на къл...
разкош - само ед. 1. Прекомерно богатство; излишество, разточителство. Тъне в разкош. 2. Пищност, прекомерна и разточителна красота. Този...
рибица - мн. рибици, ж. Ивица крехко месо покрай гръбнака; филе. Осолихме рибиците.
ровина - мн. ровини, ж. Диал. Дълъг улей от планински порой.
рабиня - мн. рабини, ж. Остар. Жена раб.
работа - мн. работи, ж. 1. Физическа или умствена дейност за произвеждането на нещо; труд, занятие. Домакинска работа. 2. Професия, длъжнос...
работя - работиш, мин. св. работих, мин. прич. работил, несв. 1. Намирам се в действие, в дейност. Магазинът работи. Телевизорът не работи...
рабски - рабска, рабско, мн. рабски, прил. 1. Остар. Робски. 2. Който се отнася до раб. Рабска душа.
рабфак - мн. рабфакове, (два) рабфака, м. Истор. В близкото минало — специален факултет за предварително обучение на работници за влизане в...
равнец - само ед. Полско растение с тънки нарязани листа и с цвят като букетче (бял или жълт).
радвам - радваш, несв.; кого. Предизвиквам, доставям радост, удоволствие. Радвам майка си. — радвам се. 1. Изпитвам радост; радостен съм, в...
радика - само ед. Растение глухарче.
радио- - Първа съставна част на сложни думи със значение който се отнася до радио, напр.: радиолампа, радиопредаване, радиовръзка, радиосиг...
радист - мн. радисти, м. Радиотелеграфист.
радост - радостта, мн. радости, ж. 1. Само ед. Чувство на вътрешно задоволство, удоволствие, което се изразява с вълнение, възбуда. Голяма ...
раждам - раждаш, несв. и родя, св. 1. Добивам рожба, ставам майка. Роди вчера. Роди го в неделя. 2. За растение, почва — давам плод. Ябълка...
разбит - разбита, разбито, мн. разбити, прил. 1. Счупен, строшен. Разбита врата. Разбита чаша. 2. Победен. Разбита войска. 3. Прен. Сломен,...
разбия - разбиеш, мин. св. разбих, мин. прич. разбил, св. — вж. разбивам.
разбой - разбоят, разбоя, мн. разбой, (два) разбоя, м. Диал. Тъкачен стан.
разбор - обикн. ед. 1. Спец. Разглеждане спецификата на даден текст откъм идеи, образи, граматичен строеж, стил и др.; анализ. Литературен ...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: