Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------ - Намерени са 4467 думи от търсенето
полит- - Първа част от съкратени сложни думи със значение политически, напр. политемигрант, политкомисар, политпросвета, политзатворник, по...
померя - помериш, мин. св. померих, мин. прич. померил, св. — вж. помервам.
помиря - помириш, мин. св. помирих, мин. прич. помирил, св. — вж. помирявам.
помоля - помолиш, мин. св. помолих, мин. прич. помолил, св. — вж. помолвам.
помпон - мн. помпони, (два) помпона, м. Кръгъл пискюл за украса на шапка, чехли и др.
понеже - съюз. Въвежда подчинени изречения за причина и означава по причина на това, че; тъй като; защото. Ще дойда, понеже те обичам.
понизя - понизиш, мин. св. понизих, мин. прич. понизил, св. — вж. понизявам.
понтон - мн. понтони, м. 1. Подвижен мост, построен върху лодки или върху шлепове. 2. Плоскодънна лодка за построяването на такъв мост. // ...
поощря - поощриш, мин. св. поощрих, мин. прич. поощрил, св. — вж. поощрявам.
поплин - само ед. Вид фина тъкан. // прил. поплинен, поплинена, поплинено, мн. поплинени. Поплинена блуза.
порест - пореста, поресто, мн. порести, прил. Който има пори.
порно- - Първа съставна част на сложни думи, която означава порнографски, напр. порнофилм, порносписание, порнороман и др.
поробя - поробиш, мин. св. поробих, мин. прич. поробил, св. — вж. поробвам.
породя - породиш, мин. св. породих, мин. прич. породил, св. — вж. пораждам.
пороен - поройна, поройно, мн. поройни, прил. Който е като порой; буен, проливен. Поройна река. Поройни дъждове.
пороня - порониш, мин. св. пороних, мин. прич. поронил, св. — вж. поронвам.
портик - мн. портици, (два) портика, м. Спец. Колонада пред входа на сграда.
порутя - порутиш, мин. св. порутих, мин. прич. порутил, св. — вж. порутвам.
порфир - само ед. Твърд тъмночервен минерал, употребяван в строителството.
порция - мн. порции, ж. 1. Определено количество от едно ястие, което се полага на един човек. Порция риба. 2. Доза. Порция хероин.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: