Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------ - Намерени са 4467 думи от търсенето
накапя - накапеш, мин. св. накапах, мин. прич. накапал, св. — вж. накапвам.
накача - накачиш, мин. св. накачих, мин. прич. накачил, св. — вж. накачвам.
накича - накичиш, мин. св. накичих, мин. прич. накичил, св. — вж. накичвам.
накрай - предлог. 1. Отношение към предмет, по протежение или отстрани на който се извършва действието. Живееше накрай село. 2. Като нареч....
накрая - нареч. След всичко, в края на всичко. Разгледаха града и накрая посетиха музея.
налепя - налепиш, мин. св. налепих, мин. прич. налепил, св. — вж. налепвам.
налетя - налетиш, мин. св. налетях, мин. прич. налетял, св. — вж. налитам.
налице - нареч. 1. В съчетание с глагола съм. Има ме в наличие, тук съм. Целият състав е налице. Доказателствата са налице. 2. При плетене ...
налютя - налютиш, мин. св. налютих, мин. прич. налютил, св. — вж. налютявам.
намажа - намажеш, мин. св. намазах, мин. прич. намазал, св. — вж. намазвам.
намаля - намалиш, мин. св. намалих, мин. прич. намалил, св. — вж. намалявам.
намеря - намериш, мин. св. намерих, мин. прич. намерил, св. — вж. намирам.
намеса - мн. намеси, ж. Вмешателство, участие. Ще се справим без чужда намеса.
намеся - намесиш, мин. св. намесих, мин. прич. намесил, св. — вж. намесвам.
намина - наминеш, мин. св. наминах, мин. прич. наминал, св. — вж. наминавам.
нанеса - нанесеш, мин. св. нанесох, мин. прич. нанесъл, св. — вж. нанасям.
нанижа - нанижеш, мин. св. нанизах, мин. прич. нанизал, св. — вж. нанизвам.
нанкам - нанкаш, несв. За деца — спя, спинкам.
напалм - само ед. Запалително вещество, включващо алуминиеви соли, което развива висока температура, и направените от него бомби. // прил. ...
напаля - напалиш, мин. св. напалих, мин. прич. напалил, св. — вж. напалвам.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: