Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------ - Намерени са 4467 думи от търсенето
одитор - мн. одитори, м. Спец. В банковото дело — контрольор (счетоводител или счетоводна фирма), избран от акционерите да заверява докумен...
одумам - одумаш, св. — вж. одумвам.
одумки - само мн. Разг. Злословия, клюки, клевети.
одухам - одухаш, св. — вж. одухвам.
оживен - оживена, оживено, мн. оживени, прил. 1. Който е върнат към живот. 2. Който е изпълнен с живот, с дейност, с движение. Оживена търг...
оживея - оживееш, мин. св. оживях, мин. прич. оживял, св. — вж. оживявам.
ожребя - ожребиш, мин. св. ожребих, мин. прич. ожребил, св. — вж. ожребвам.
озверя - озвериш, мин. св. озверих, мин. прич. озверил, св. — вж. озверявам.
озвуча - озвучиш, мин. св. озвучих, мин. прич. озвучил, св. — вж. озвучавам.
оземля - оземлиш, мин. св. оземлих, мин. прич. оземлил, св. — вж. оземлявам.
озлобя - озлобиш, мин. св. озлобих, мин. прич. озлобил, св. — вж. озлобявам.
означа - означиш, мин. св. означих, мин. прич. означил, св. — вж. означавам.
озобам - озобаш, св. — вж. озобвам.
окалям - окаляш, св. — вж. окалвам.
окисля - окислиш, мин. св. окислих, мин. прич. окислил, св. — вж. окислявам.
окисна - окиснеш, мин. св. окиснах, мин. прич. окиснал, св. — вж. окисвам.
околен - околна, околно, мн. околни, прил. 1. Който се намира наблизо. В околните къщи сега не живее никой. 2. Който минава около нещо; стр...
окопая - окопаеш, мин. св. окопах, мин. прич. окопал, св. — вж. окопавам.
окриля - окрилиш, мин. св. окрилих, мин. прич. окрилил, св. — вж. окрилявам.
октава - мн. октави, ж. Спец. 1. В музиката — тонов интервал, който обхваща осем степени от гамата (между два най-близки звука с еднакво им...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: