Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------ - Намерени са 4467 думи от търсенето
полека - нареч. 1. Бавно, спокойно, без бързане. Вървя полека. 2. Леко, слабо, внимателно. Бутни го полека. 3. Разг. Тихо, кротко. Влизам п...
полица - мн. полици, ж. Спец. Разписка за получена сума, в която човек се задължава да я изплати в определен срок.
положа - положиш, мин. св. положих, мин. прич. положил, св. — вж. полагам.
полоса - само ед. Спец. Дълъг участък от местност със специално предназначение. Гранична полоса.
полуда - само ед. 1. Изгубване на ума; лудост. 2. Прен. Замаяност, увлечение. Влюбен до полуда.
поляна - мн. поляни, ж. Обрасла с трева местност сред гора. Поляна с ягоди. // същ. умал. полянка, мн. полянки, ж.
помада - само ед. Масловидно ароматно вещество, което се прилага с козметични цели.
помажа - помажеш, мин. св. помазах, мин. прич. помазал, св. — вж. помазвам.
помамя - помамиш, мин. св. помамих, мин. прич. помамил, св. — вж. помамвам.
помена - поменеш, мин. св. поменах, мин. прич. поменал, св. — вж. поменавам.
помета - пометеш, мин. св. пометох, мин. прич. помел, св. — вж. помитам.
помина - поминеш, мин. св. поминах, мин. прич. поминал, св. — вж. поминавам.
помпам - помпаш, несв. 1. Какво. Изтеглям или вкарвам под налягане течности или газове. Помпам гума. 2. Прен. Жарг. Кого. Давам самочувстви...
понеса - понесеш, мин. св. понесох, мин. прич. понесъл, св. — вж. понасям.
понеча - понечиш, мин. св. понечих, мин. прич. понечил, св. — вж. понечвам.
понижа - понижиш, мин. св. понижих, мин. прич. понижил, св. — вж. понижавам.
понуда - мн. понуди, ж. 1. Гощавка на близки скоро след раждането на дете. 2. Разг. Посещение при болен или при родилка с вкусна храна. 3. ...
попара - мн. попари, ж. Ястие от малки късчета хляб или друго тестено изделие в чай, мляко, вода и др.
поради - предлог. За означаване на причина; по причина на, заради. Поради глупост не учих.
поразя - поразиш, мин. св. поразих, мин. прич. поразил, св. — вж. поразявам.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: