Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------ - Намерени са 4467 думи от търсенето
въшльо - мн. въшльовци, м.Разг. Пренебр. Въшлив човек.
вдървя - вдървиш, вдървих, вдървил.- вж. вдървявам.
веднъж - нареч.1. Един път, еднократно.2. Някога, неопределено кога в миналото.Веднъж завинаги. Окончателно, за всякога.
връхен - връхна, връхно, мн. връхни, прил.За дреха - който се облича и носи най-отгоре, върху други дрехи . Връхни дрехи.• Връхна точка. Ку...
врясък - мн. врясъци, (два) врясъка, м.Остър вик, писък; крясък.
втълпя - втълпиш, мин. св. втълпих, мин.прич. втълпил, св.— вж. втълпявам.
въглен - мн. въглени, (два) въглена, м.1. Късче от изгоряло дърво или въглища, преди да се превърне в пепел.2. Прен. За очи — черни, блестя...
въздух - само ед.1. Газообразното вещество, което съставя атмосферата на Земята. Свеж въздух. Планински въздух. Въздухът е мръсен. Не ми до...
възлов - възлова, възлово, мн. възлови.1. Който се отнася до възел.2. Прен. Главен, централен, основен. Възлов проблем.
възпея - възпееш, мин. св. възпях, мин. прич. възпял, св.— вж. възпявам.
възход - само ед.Непрекъснато развитие напред, подем. Той е във възход.
външен - външна, външно, мн. външни, прил.1. Който е вън, отвън, на повърхността.2. Чужд, страничен.// нареч. външно.// същ. външност.
въобще - нареч.Изобщо. Въобще не ме интересува!
въпиещ - въпиеща, въпиещо, мн. въпиещи, прил.Остар. Който е в много висока степен, краен. Въпиеща нужда. Въпиеща несправедливост.
въпрос - мн. въпроси, (два) въпроса, м.1. Питане, което изисква отговор. Имам два въпроса. Кой ще отговори на въпроса?2. Предмет на разгово...
вървеж - само ед.1. Остар. Движение, вървене.2. Разг. Начин на вървене, походка.
вързоп - вързопи, (два) вързопа, м.Предмети, неща, увити и завързани заедно в платно.// същ. умал. вързопче.
въртеж - само ед.1. Кръгообразно движение, въртене.2. Прен. Бурно движение, което увлича. Във въртежа на събитията.
въртел - въртели, м.Разг. Умишлено създаване на пречки, спънки, затруднения. Голям въртел ми прави тоя човек!
въртоп - въртопи, (два) въртопа, м.Водовъртеж.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: