Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------ - Намерени са 4467 думи от търсенето
сценка - мн. сценки, ж. 1. Малка сцена. 2. Малко драматично произведение, което изобразява епизоди от живота.
сьомга - мн. сьомги, ж. Вид ценна риба, обитаваща северните морета, която има месо с розов цвят и се лови заради хайвера.
такваз - показ. мест. Разг. Такава.
талант - мн. таланти, (два) таланта, м. 1. Обикн. ед. Творческа надареност, уникална способност в някоя област; наклонност, заложба, дарба,...
тепкам - тепкаш, несв. Диал. Трудно изговарям някои звукове; запъвам се, заеквам. Стига си тепкал, ами кажи човешки.
тирада - мн. тиради, ж. Задъхано словоизлияние, обикн. празнословно. Произнасям тиради. Изслушвам дълги тиради.
тоалет - мн. тоалети, (два) тоалета, м. 1. Комбинация от дрехи (обувки и допълнения) за едно обличане, обикн. модни, както и изобщо дрехи, ...
трафик - мн. трафици, (два) трафика, м. 1. Търговски обмен на стоки. 2. Транспорт, измерен по брой на транспортни средства за определено вр...
треска - мн. трески, ж. 1. Болезнено състояние, симптом на заболяване, изразяващо се в студени тръпки, треперене, висока температура. Мори ...
тропам - тропаш, несв. 1. Произвеждам шум при движение или при местене на предмети. Някой тропаше на тавана. 2. Произвеждам шум, като удрям...
туткал - само ед. Лепило, получено при варене на кости, рога, кожени отпадъци и др. // прил. туткален, туткалена, туткалено, мн. туткалени.
табела - мн. табели, ж. Указателна дървена или метална плочка с надпис, знак и др.
табиет - мн. табиети, (два) табиета, м. Разг. Характер, своеобразност, привичка. Неговите табиети всеки ги знае.
таблен - таблена, таблено, мн. таблени, прил. Който има табли, (в 3 знач.). Таблено легло.
таймер - мн. таймери, (два) таймера, м. Уред, който автоматично включва/изключва след предварително зададеното време машина, апарат или кой...
тайфун - мн. тайфуни, (два) тайфуна, м. Ураган, който обикн. се заражда в Тихия океан, с голяма разрушителна сила.
такава - — вж. такъв.
таквиз - показ. мест. Разг. Такива.
таквоз - показ. мест. Разг. Такова.
такива - — вж. такъв.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: