Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------ - Намерени са 4467 думи от търсенето
жребна - мн. жребни, прил. Само за кобила — която е бременна.
жулвам - жулваш, несв. и жулна, св. 1. Жуля леко, един път. 2. Удрям, шибам. Жулна коня с камшика.
журнал - мн. журнали, (два) журнала, м. 1. Модно списание — за облекло, мебели и под. 2. Книга за вписване на ежедневната входяща и изходящ...
жътвар - жътварят, жътваря, мн. жътвари, м. Мъж, който жъне.
забера - забереш, мин. св. забрах, мин. прич. забрал, св. - вж. забирам.
задача - мн. задачи, ж. 1. Въпрос, на който при зададени условия се търси отговор чрез математически изчисления или чрез разсъждения. Матем...
заемам - заемаш, несв. и заема, св. 1. Какво. Давам или получавам в заем. Ще ми заемеш ли сто лева за десет дни? 2. Приемам чужди идеи, ми...
заложа - заложиш, мин. св. заложих, мин. прич. заложил, св. - вж. залагам.
заляза - залезеш, мин. св. залязох, мин. прич. залязъл, св. - вж. залязвам.
замеся - замесиш, мин. св. замесих, мин. прич. замесил, св. - вж. замесвам.
занаят - мн. занаяти, (два) занаята, м. 1. Дейност за ръчно изработване на изделия, която се владее професионално. Уча занаят. Практикувам ...
занеса - занесеш, мин. св. занесох, мин. прич. занесъл, св. - вж. занасям.
занитя - занитиш, мин. св. занитих, мин. прич. занитил, св. - вж. занитвам.
запаля - запалиш, мин. св. запалих, мин. прич. запалил, св. - вж. запалвам.
заразя - заразиш, мин. св. заразих, мин. прич. заразил, св. - вж. заразявам.
зарево - само ед. Отблясък, сияние (от силна светлина, от пожар, при изгрев и залез слънце). Заревото на слънцето позлати морето.
заселя - заселиш, мин. св. заселих, мин. прич. заселил, св. - вж. заселвам.
застоя - застоиш, мин. св. застоях, мин. прич. застоял, св. - вж. застоявам.
засуча - засучеш, мин. св. засуках, мин. прич. засукал, св. - вж. засуквам.
затвор - мн. затвори, (два) затвора, м. 1. Спец. Механизъм в огнестрелно оръжие, затварящ задната част на цевта, в която се поставя патрон,...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: