Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------ - Намерени са 4467 думи от търсенето
отлежа - отлежиш, мин. св. отлежах, мин. прич. отлежал, св. — вж. отлежавам.
отлика - мн. отлики, ж. Признак, по който се различават предмети, явления или действия; различие.
отлича - отличиш, мин. св. отличих, мин. прич. отличил, св. — вж. отличавам.
отложа - отложиш, мин. св. отложих, мин. прич. отложил, св. — вж. отлагам.
отмина - отминеш, мин. св. отминах, мин. прич. отминал, св. — вж. отминавам.
отмяна - само ед. Разг. Заместване на някого в работата му. Тя е моята отмяна в домашната работа.
отнема - отнемеш, мин. св. отнех, мин. прич. отнел, св. — вж. отнемам.
отнеса - отнесеш, мин. св. отнесох, мин. прич. отнесъл, св. — вж. отнасям.
отпера - отпереш, мин. св. отпрах, мин. прич. отпрал, св. — вж. отпирам.
отпиша - отпишеш, мин. св. отписах, мин. прич. отписал, св. — вж. отписвам.
отпуша - отпушиш, мин. св. отпуших, мин. прич. отпушил, св. — вж. отпушвам.
отрада - мн. отради, ж. Остар. Удоволствие, радост. // прил. отраден, отрадна, отрадно, мн. отрадни.
отразя - отразиш, мин. св. отразих, мин. прич. отразил, св. — вж. отразявам.
отрано - нареч. По-рано от определеното време. Отрано сте тръгнали на екскурзия. Децата трябва отрано да се приучват към ред.
отрежа - отрежеш, мин. св. отрязах, мин. прич. отрязал, св. — вж. отрязвам.
отрека - отречеш, мин. св. отрекох, мин. прич. отрекъл, св. — вж. отричам.
отрина - отринеш, мин. св. отринах, мин. прич. отрнал, св. — вж. отринвам.
отрова - мн. отрови, ж. 1. Вещество, което причинява смърт или предизвиква болестно състояние. Змийска отрова. 2. Прен. Язвителност, злоба,...
отроша - отрошиш, мин. св. отроших, мин. прич. отрошил, св. — вж. отрошавам.
отсека - отсечеш, мин. св. отсякох, мин. прич. отсякъл, св. — вж. отсичам.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: