Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква И
извехтея - извехтееш, мин. св. извехтях, мин. прич. извехтял, св. — вж. извехтявам.
извехтя - извехтиш, мин. св. извехтих, мин. прич. извехтил, св. — вж. извехтявам.
извехтявам - извехтяваш, несв. и извехтея, св. 1. Ставам стар, вехт. 2. За чувства, спомени, впечатления — ставам блед, отслабвам.
извечен - извечна, извечно, мн. извечни, прил. Вечен от край време. Извечен стремеж. Извечна вражда.
извея - извееш, мин. св. извях, мин. прич. извял, св. — вж. извявам.
извивам - извиваш, несв. и извия, св. 1. Какво. Правя на колело или дъга, вия (в 1 знач.). Изви желязото. Извиват хоро. 2. Какво. Завъртам н...
извивка - мн. извивки, ж. 1. Извита като дъга линия; извитост, извиване. Извивката на веждите й. Извивките на реката. 2. Прен. За песен, мел...
извикам - извикаш, св. — вж. извиквам.
извиквам - извикваш, несв. и извикам, св. 1. Издавам кратък вик или кратка реплика с висок глас. В тишината извика кратко птица. Здравей! — и...
извинение - мн. извинения, ср. 1. Прощаване на провинение. Ще и искаш извинение. Моля за извинение. 2. Основание за оправдание. Трябва да изми...
извинителен - извинителна, извинително, мн. извинителни, прил. 1. Който има оправдание, извинение. Отсъства по извинителни причини. 2. Който е п...
извиня - извиниш, мин. св. извиних, мин. прич. извинил, св. — вж. извинявам.
извинявам - извиняваш, несв. и извиня, св. 1. Кого. Прощавам за някаква постъпка. Извинете ме за безпокойството. Извиних го за лошото поведени...
извирам - извираш, несв. и извря, св. За течност — при врене се изпарявам. Водата е извряла, останало е само месото.
извирам се - извираш се, несв. и извра се, св. Пренебр. Идвам не навреме, измъквам се неизвестно откъде. Откъде се извряха тия гости точно сега...
извисоко - нареч. От горе надолу, отвисоко. Спускам се извисоко. Гледам извисоко.
извися - извисиш, мин. св. извисих, мин. прич. извисил, св. - вж. извисявам.
извисявам - извисяваш, несв. и извися, св. 1. Какво. Издигам на високо, нагоре; отделям се високо над другите. Планината извисяваше върховете ...
извиша - извишиш, мин. св. извиших, мин. прич. извишил, св. — вж. извишавам.
извишавам - извишаваш, несв. и извиша, св. Извисявам (в 1 знач.). — извишавам се/извиша се. Извисявам (в 1 знач.) себе си.
извия - извиеш, мин. св. извих, мин. прич. извил, св. — вж. извивам.
извлек - само ед. Продукт, добит чрез извличане от суровина. Извлек от билки.
извлека - извлечеш, мин. св. извлякох, мин. прич. извлякъл, св. — вж. извличам.
извлечение - само ед. Извадка от документ или текст. Препис-извлечение.
извличам - извличаш, несв. и извлека, св. 1. Кого/ какво. Измъквам или извеждам с влачене. Извлякох дървото на върха. Извлякоха го от кръчмат...
извод - мн. изводи, (два) извода, м. Край на електроуред или на елинсталация, към който може да се включи друг уред.
извоз - само ед. Извозване.
извозвам - извозваш, несв. и извозя, св. 1. Какво/ кого. Превозвам докрай. 2. Превозвам. 3. Прен. Пренебр. Кого. Измамвам. Извозиха ме да чак...
извозвач - мн. извозвачи. Човек, който извозва товари.
извозя - извозиш, мин. св. извозих, мин. прич. извозил, св. — вж. извозвам.
извор - мн. извори, (два) извора, м. I. Място, където извира вода или нефт. Изворът на реката е далече оттук. 2. Източник, първопричина. И...
извоювам - извоюваш, св.; какво. Придобивам с бой, с борба или с труд, усилия. Борят се, за да извоюват свободата си. Извоювах назначението с...
извра се - извреш се, мин. св. изврях се, мин. прич. изврял се, св. — вж. извирам се.
извратен - извратена, извратено, мн. извратени, прил. 1. Който е физиологично и нравствено противоестествен. Извратен човек. Извратени чувств...
извратлив - извратлива, извратливо, мн. извратливи, прил. Който е склонен да се извърта, да променя позициите си.
извратя - извратиш, мин. св. извратих, мин. прич. извратил, св. — вж. извращавам.
извращавам - извращаваш, несв. и извратя, св. 1. Кого. Правя да стане извратен. Парите и свободата го извратиха. 2. Какво. Преиначавам, изопача...
извращение - мн. извращения, ср. 1. Извращаване. 2. Постъпка на извратен човек. 3. Изопачено обяснение; отклонение.
изврътлив - изврътлива, изврътливо, мн. изврътливи, прил. 1. Който може бързо да се извърта, да се извива; повратлив. 2. Който извърта, преина...
извръщам - извръщаш, несв. и извърна, св.; какво. 1. Обръщам, извивам, извъртам, обикн. част от тялото си. Извърна главата си към него. Извръ...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: